Kontakt

Toftum Bjerges Grundejerforening

Kasserer:

Asker Pedersen

Ligustervej 13, 9500 Hobro

Lyngvej 11, Toftum Bjerge, 7600 Struer

tlf.: 23 32 02 90

E-mail.: askepe@post12.tele.dk

Formand:

Bruno Grønborg

Søndergade 67, 7600 Struer

Skovbrynet 4, Toftum Bjerge, 7600 Struer

tlf.: 21 44 01 27

E-mail.: bgrnborg@gmail.com

Sekretær:

Karin Simonsen

Uhresøvej 61, 7500 Holstebro

Kildevej 11, ToftumBjerge,

7600 Struer

tlf.: 40 37 25 70

E-mail.: karinbirchsimonsen@hotmail.com

Best. Medl:

Jakob Houe

Niels Bohrs Vej 3, 7500 Holstebro

Thagård Bakke 5, Toftum Bjerge, 7600 Struer

tlf.: 20 73 22 11

E-mail.: jakob.houe@dadlnet.dk

Best. Medl:

Aksel Ho Andersen

Søndergade 42, st. lejh. 4, 7600 Struer

Gl. Studevej 42A, Toftum Bjerge, 7600 Struer

tlf.: 40 22 02 25

E-mail.: akselulla@gmail.com,

Bestyreles Suppleanter:

 

1. Michael Hansen, Slugten 4

2. Søren Kristensen,

Solbjergvej 26

 

Revisor:

 

Sonja B. Christensen

Inga Kalhøj

 

Revisor suppleant:

 

Mona Lynggård

Hjemmeside vedligeholdes af:

 

Bruno Grønborg

tlf.: 21 44 01 27

input sendes på e-mail.:

mail@toftumbjergegrundejerforening.dk

Diverse udvalg.

 

Veje & stier: Boldbane: Sankt Hans:

 

Aksel Ho Andersen, Vejformand Asker Pedersen Jakob Houe

tlf.: 40 22 02 25 tlf.: 23 32 02 90 tlf.: 20 73 22 11

 

Jakob Houe Aksel Ho Andersen Bruno Grønborg

tlf.: 20 73 22 11 tlf.: 40 22 02 25 tlf.: 21 44 01 27

 

Bruno Grønborg Asker Pedersen

tlf.: 21 44 01 27 tlf.: 23 32 02 90

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tidligere valg til bestyrelsen

 

2018: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

 

2017: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Aksel Ho Andersen

 

2016: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

 

2015: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Aksel Ho Andersen.

Udtrådt af bestyrelsen Knud Erik Hvidberg, ønskede ikke genvalg,

 

2014: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

 

2013: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg

 

2012: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

 

2011: Genvalgt og ny formand, Bruno Grønborg - nyvalgt blev Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg

udtrådt af bestyrelsen , Aksel Ho Andersen - Hanne Zeuthen begge ønskede ikke genvalg.

 

2010: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

 

2009: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

 

2008: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

 

2007: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

 

2006: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

 

Bruno Grønborg og Hanne Zeuthen indtræder i bestyrelsen og erstatter Allan Schmidt og Preben Pedersen

 

2005: Genvalgt, Preben Pedersen - Allan Schmidt, nyvalgt Aksel Ho Andersen, Leif Felber ønskede ikke genvalg

 

2004: Genvalgt, Formand Jakob Houe - Kasserer Asker Pedersen

 

Allan Schmidt indtræder i bestyrelsen og erstatter Jørgen Christensen

 

2003: Genvalgt, Kasserer Jørgen Christensen - Leif Felber - Preben Pedersen

 

2002: Nyvalgte, Formand Jakob Houe - Asker Pedersen. Niels Bastrup og Poul Præst ønskede ikke genvalg

Preben Pedersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Mads Houe.

Jørgen Christensen indtræder i bestyrelsen som kasserer og erstatter Bent Gjelstrup

 

2001: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Mads Houe, nyvalgt Leif Felber, Egon Andersen ønskede ikke genvalg

 

2000: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

 

2000: Egon Andersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Bent Borup Melgård som døde ved årsskiftet.

 

1999: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Bent Borup Melgård - Mads Houe

 

1998: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

 

1997: Genvalgt, Bent Borup Melgård nyvalgte Mads Houe og Bent Gjelstrup (ny kasserer)

udtrådt efter eget ønske Niels Poulsgård og Alice Christensen

 

1996: Genvalgt, Ny formand Niels Bastrup, nyvalgt Poul Præst, udtrådt Peter Ejlertsen efter eget ønske.

 

1995: Genvalgt, Niels Poulsgård - Bent Borup Melgård, nyvalgt Alice Christensen,

udtrådt efter eget ønske Elly Lauritsen

 

1994: Genvalgt, Formand Peter Ejlertsen - Niels Bastrup,

 

1993: Genvalgt, Elly Lauritsen, nyvalgt Bent Borup Melgård, udtrådt Th. Jul Fleng

 

1993: Efter 29 år som kasserer afgår Karl Aage Berg ved døden d. 15.feb. 1993, ny kasserer Niels Poulsgård

 

1992: Genvalgt, ny formand Peter Ejlertsen - Kasserer Karl Aage Berg, nyvalgt Niels Bastrup,

udtrådt efter eget ønske Erling Sand

 

1991: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

 

1990: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

 

1989: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

 

1988: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

 

1987: Genvalgt, Th. Jul Fleng - nyvalgt Elly Lauritsen. udtrådt efter eget ønske Robert Nedergaard,

 

1986: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

 

1985: Genvalgt, ny formand Th. Jul Fleng - nyvalgt Robert Nedergaard,

udtrådt efter ejet ønske Gerhardt Skød Pedersen

 

1984: Genvalgt, Erling Sand - Peter Ejlertsen

 

1983: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

 

1982: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Peter Ejlertsen, udtrådt ønskede ikke genvalg Holger Dupont

 

1981: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

 

1980: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1979: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

 

1978: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1977: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg -

nyvalgt Th. Jul Fleng, udtrådt ønskede ikke genvalg Johan Lund

 

1976: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1975: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

 

1974: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1973: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

 

1972: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1971: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

 

1970: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

 

1969: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

 

1968: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Holger Dupont - udtrådt Signe Madsen

 

1967: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

 

1966: Nyvalgt: Signe Madsen - Erling Sand - udtrådt Ejnar Byskov - Tom Laustsen

 

1965: Genvalgt: Kasserer, Karl Aage Berg - Formand Gerhardt Skødt Pedersen - Nyvalgt Johan Lund -

udtrådt Igon Zahle Larsen

 

1964: Genvalgt: Tom Laustsen - Nyvalg Ejnar Byskob, formand - udtrådt Ole Rasmussen

 

1963: Nyvalgt: Igon Zahle Larsen - Karl Aage Berg - Gerhardt Skødt Pedersen - udtrådt Grosserer Henry Larsen -

Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Elmontør John Johnsen

 

1962: Nyvalgt: Ole Rasmussen - Tom Laustsen - Udtrådt J. Therkildsern - Bagermester Bossen -

 

1961: Genvalgt, Formand Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen -

Nyvalgt, Elmontør John Johnsen - udtrådt S. Faarbech Sørensen

 

1960: Genvalgt, Kasserer J. Therkildsen - Bagermester Bossen -

 

1959: Formand Grosserer Henry Larsen - nyvalgt S. Faarbech Sørensen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen

 

1958: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Harry Pedersen

 

1957: Genvalgt, Formand Henry Larsen - nyvalgt J. Therkildsen - Bossen - udtrådt Aage Windfeldt Jensen -

Carl P. Jensen

 

1956: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - nyvalg Harry Pedersen - udtrådt Sv. Kaasgaard

 

1955: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

 

1954: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

 

1953: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

 

1952: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

 

1951: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

 

1950: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

 

 

 

 

 

Toftum Bjerges Grundejerforening, CVR-nr. 33541228

E.mail.: mail@toftumbjergegrundejerforening.dk

 

Bestyrelse og diverse udvalg

 

Copyright © All Rights Reserved BG 2011