Kontakt

Toftum Bjerges Grundejerforening
Toftum Bjerges Grundejerforening, CVR-nr. 33541228

E.mail.: mail@toftumbjergegrundejerforening.dk


Bestyrelse og diverse udvalg

Formand:

Hans Henrik Grøn

tlf.: 23 63 75 74


Kasserer:

Jørgen Andersen

tlf.: 40 34 99 21

Sekretær:

Karin Simonsen

Best. Medl:

Jakob Houe

tlf.: 20 73 22 11

Best. Medl:

Ole Agerbo

tlf.: 25 59 07 75   

Bestyreles Suppleanter:


1. Mishael Hansen

    

2. Ole Dinis


Revisor:


Pia Olsen


Inger Madsen


Revisor suppleant:


Torben Møller

Bestyrelsen kan kontaktes på: 

mail@toftumbjergegrundejerforening.dk

Diverse udvalg.


Veje & stier:                                                    Boldbane & Petanque:                         Sankt Hans:


Ole Agerbo, Vejformand                                          Ole Agerbo                                                  Jakob Houe

tlf.: 25 59 07 75                                                     tlf.: 25 59 07 75                                          tlf.: 20 73 22 11


Jakob Houe                                                            Jørgen Andersen                                         Hans Henrik Grøn

tlf.: 20 73 22 11                                                     tlf.: 40 34 99 21                                          tlf.: 23 63 75 74   


Hans Henrik Grøn                                                                                                                     

tlf.: 23 63 75 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tidligere valg til bestyrelsen


2021: Genvalg, Karin Simonsen - Jørgen Andersen, nyvalgt Hans Henrik Grøn.

          Udtrådt af bestyrelsen, Bruno Grønborg, ønskede ikke genvalg.


2020: Genvalg, Jakob Houe - Nyvalgt Ole Agerbo, Udtrådt af bestyrelsen Asker Pedersen, ønskede ikke genvalg.


2019: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Jørgen Andersen

          Udtrådt af bestyrelsen, Aksel Ho Andersen, ønskede ikke genvalg. 


2018: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe


2017: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Aksel Ho Andersen


2016: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe


2015: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Aksel Ho Andersen.

          Udtrådt af bestyrelsen Knud Erik Hvidberg, ønskede ikke genvalg,


2014: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe


2013: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg


2012: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe


2011: Genvalgt og ny formand, Bruno Grønborg - nyvalgt blev Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg

           udtrådt af bestyrelsen , Aksel Ho Andersen - Hanne Zeuthen begge ønskede ikke genvalg.


2010: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen


2009: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen


2008: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen


2007: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen


2006: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen


          Bruno Grønborg og Hanne Zeuthen indtræder i bestyrelsen og erstatter Allan Schmidt og Preben Pedersen


2005: Genvalgt, Preben Pedersen - Allan Schmidt, nyvalgt Aksel Ho Andersen, Leif Felber ønskede ikke genvalg


2004: Genvalgt, Formand Jakob Houe - Kasserer Asker Pedersen


          Allan Schmidt indtræder i bestyrelsen og erstatter Jørgen Christensen


2003: Genvalgt, Kasserer Jørgen Christensen - Leif Felber - Preben Pedersen


2002: Nyvalgte, Formand Jakob Houe - Asker Pedersen. Niels Bastrup og Poul Præst ønskede ikke genvalg

       

         Preben Pedersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Mads Houe.

         Jørgen Christensen indtræder i bestyrelsen som kasserer og erstatter Bent Gjelstrup


2001: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Mads Houe, nyvalgt Leif Felber, Egon Andersen ønskede ikke genvalg


2000: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst


2000: Egon Andersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Bent Borup Melgård som døde ved årsskiftet.


1999: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Bent Borup Melgård - Mads Houe


1998: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst


1997: Genvalgt, Bent Borup Melgård nyvalgte Mads Houe og Bent Gjelstrup (ny kasserer)

           udtrådt efter eget ønske Niels Poulsgård og Alice Christensen


1996: Genvalgt, Ny formand Niels Bastrup, nyvalgt Poul Præst, udtrådt Peter Ejlertsen efter eget ønske.


1995:  Genvalgt, Niels Poulsgård - Bent Borup Melgård, nyvalgt Alice Christensen,

           udtrådt efter eget ønske Elly Lauritsen


1994: Genvalgt, Formand Peter Ejlertsen - Niels Bastrup,


1993: Genvalgt, Elly Lauritsen, nyvalgt Bent Borup Melgård, udtrådt Th. Jul Fleng 


1993: Efter 29 år som kasserer afgår Karl Aage Berg ved døden d. 15.feb. 1993, ny kasserer Niels Poulsgård


1992: Genvalgt, ny formand Peter Ejlertsen - Kasserer Karl Aage Berg, nyvalgt Niels Bastrup,

           udtrådt efter eget ønske Erling Sand


1991: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen


1990: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen


1989: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen


1988: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen


1987: Genvalgt, Th. Jul Fleng - nyvalgt Elly Lauritsen. udtrådt efter eget ønske Robert Nedergaard,


1986: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen


1985: Genvalgt, ny formand Th. Jul Fleng - nyvalgt Robert Nedergaard,

          udtrådt efter ejet ønske Gerhardt Skød Pedersen


1984: Genvalgt, Erling Sand - Peter Ejlertsen


1983: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng


1982: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Peter Ejlertsen, udtrådt ønskede ikke genvalg Holger Dupont


1981: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng


1980: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont


1979: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng


1978: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont


1977: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg -

           nyvalgt Th. Jul Fleng, udtrådt ønskede ikke genvalg Johan Lund


1976: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont   


1975: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund


1974: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont 


1973: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund


1972: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont


1971: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund


1970: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont


1969: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund


1968: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Holger Dupont - udtrådt Signe Madsen


1967: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund


1966: Nyvalgt: Signe Madsen - Erling Sand - udtrådt Ejnar Byskov - Tom Laustsen


1965: Genvalgt: Kasserer, Karl Aage Berg - Formand Gerhardt Skødt Pedersen - Nyvalgt Johan Lund -

         udtrådt Igon Zahle Larsen


1964:  Genvalgt: Tom Laustsen - Nyvalg Ejnar Byskob, formand - udtrådt Ole Rasmussen


1963: Nyvalgt: Igon Zahle Larsen - Karl Aage Berg - Gerhardt Skødt Pedersen - udtrådt Grosserer Henry Larsen -

        Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Elmontør John Johnsen


1962: Nyvalgt: Ole Rasmussen - Tom Laustsen - Udtrådt J. Therkildsern - Bagermester Bossen -


1961: Genvalgt, Formand Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen -

           Nyvalgt, Elmontør John Johnsen - udtrådt S. Faarbech Sørensen


1960: Genvalgt, Kasserer J. Therkildsen - Bagermester Bossen -


1959: Formand Grosserer Henry Larsen - nyvalgt S. Faarbech Sørensen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen


1958: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Harry Pedersen


1957: Genvalgt, Formand Henry Larsen - nyvalgt J. Therkildsen - Bossen - udtrådt Aage Windfeldt Jensen -

           Carl P. Jensen


1956: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - nyvalg Harry Pedersen - udtrådt Sv. Kaasgaard


1955: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen


1954: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard


1953: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen


1952: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard


1951: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen


1950: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard