Historik

Toftum Bjerges Grundejerforening
Historie.

Jeg vil fortælle lidt om de i gemmerne arkiverede omtale af Jeppes Led og området.

 

HVEM VAR JEPPE VED JEPPES LED?

- Mads Hagen Nielsen dykkede ned i nogle støvede arkiver og han har skrevet historien ned.


Hele den vestlige del af Limfjorden har siden ca. 1100 været en brakvands sø, lige som Kilen.


Naturkatastrofen der ændrede Limfjorden.

 

”Stormflod” beskriver konsekvenserne af havets gennembrud mellem Harboøre og Agger i 1825.

 

Natten mellem d. 3. og 4. februar .brød Vesterhavet gennem tangen ved Harboøre og Agger, og denne naturkatastrofe ændrede livet i Limfjorden. Saltvandet væltede ind over diger, huse og hele landsbyer, og det truede både menneskernes og naturens liv. Fiskere og fjordboere måtte genopfinde dagligdagen. Limfjorden blev salt, efter nogle år sandede gennem bruddet til, men i en voldsom storm oversvømmedes kysten i januar 1839, det ændrede strøm og tidevand, og fjorden begyndte at gnave i kysten, som hidtil havde været frugtbare græsdækkede bakker. Fra den tid blev der dreven bundgarns fiskeri fra stranden.

 

Første gang Jeppe’s Led blev brugt som navn er helt tilbage til 1851 Ringkjøbing Amt vejvæsens planer for vejen Barsidalvej til Lemvig, at fører vejen gennem de vældige bakker fra nord til Jeppes Led i syd = Gammel Studevej.

 

I Limfjordsrapporten 1741 – 1744 nævnes at bakkerne sikkert havde fælles drift af gårdene Øster Toftum, Mellem Toftum og Vester Toftum.

 

Som yngste søn blev Jeppe Nielsen Pine født d. 5. juli 1782 i Pine Kro i det sydlige Oddesund, som hans forældre Fæstebonde og Kromand Niels Mogensen og hustru Anna Jens datter ejede.

 

Jeppe er registreret, som fire år gammel ved folke

tællingen i 1787. 

 

I 1789 druknede hans fader Niels Mogensen Pine i sundet, og 3 år senere 1792 døde hans moder Anna.

 

Ved folketælling 1801 er Jeppe 19 år ugift tjenestekarl i ”Bjerg” i Humlum Øster Sogn.

 

Ungkarlen Jeppe Nielsen Pine bliver i 1833 i en alder af 51 år gift med ugifte fruentimmer 39 årige Karen Peders Datter. Toftumhus. (fæstehus af Vester Toftum).

 

    1. januar 1834 føder insider i Toftumhus Resen Jeppe Nielsen Pine og hustru Karen Pedersdatter tvillinger, en dreng og en pige, som blev hjemme døbt Niels og Ane Marie Jeppesen, men de døde kort tid efter.

 

Ved folketællingen i 1834 boede i husmandstedet Toftumhus.

Jeppe Nielsen Pine 52 år, gift og daglejer, hans kone.

Karen Pedersdatter 40 år, væverske.

Karens 7 årige søn Peder Chrestensen Poulsen født udenfor ægteskabet.

 

1835 får hun igen en datter, der bliver døbt 

Ane Marie Jeppesen.

 

1836 døde Karen Pedersdatter, 42 år gammel og Jeppe Nielsen Pine sidder tilbage med en halvstor dreng og en lille pige.


En social tragedie begynder at true.


Ved folketællingen i 1840 finder man Jeppe Nielsen Pine 58 år,

enkemand, husmand og daglejer i et hus under Vester Toftum. 

 

Jeppe (nu 66 år) gifter sig igen i 1848 med den 55 årige Maren Pedersdatter, insider, som af ham forsørget siden 1840. 


Vi kan altså se, at Jeppe Nielsen Pine har boet tæt ved ledet i en årrække. Han har formentlig haft græsning til nogle dyr på skråningen. Derfor er det blevet til Jeppes Led i 1851.

 

Jeppe Nielsen Pine døde den 17. maj 1856, 73 år gammel, nu med betegnelsen almisselem, men med et led opkaldt efter sig i de offentlige papirer.

 

Vi er så vant til at tingene er opkaldt efter STORE mænd, - men her har vi et stykke historie, hvor det er en mand der ender som fattiglem og i armod.

 

Der har levet mange store mænd her i vores område. Men det kendteste område er opkaldt efter en fattig mand. Det har jeg stor respekt for.

 

Jeppes Led ses på et maleri på Lemvig Bibliotek, malet af Niels Bjerre 1931. Fra Jeppes Led til Tangsgård og Aamølle.

Gl. Landevej var dengang landevej imellem Humlum og Lemvig. Vejen blev dog flyttet i 1938 de 200 m så den kom til at gå syd om Toftum Plantage.

Den vestlige del af Toftum Bjerge, var ejet af gården Vester Toftum, og arealet fra Gl. Studevej til Limfjorden som den gang gik 25 – 50 m. længere ud var indhegnet, gamle dokumenter siger at der var diger mellem Tangsgaard og Toftum før 1450. Der ses rester af dige vest for Vester Toftumhus nu Gl. Studevej 1.

 

    1. september 1934 køber Niels Skovmose Madsen Vester Toftum gården, dog ikke bakkerne nord for Gl. Studevej, som derefter bliver udstykket, og dermed har ledet ikke nogen funktion, og Jeppe var død for 75 år siden.

 

1970 køber Skov og Naturstyrelsen den vestlige del af Toftum, og freder området til Tangsgaard, nogle år senere også selskabet Toftum Plantage.

Her står Frihedsstøtten fra 1904 et spændende lokalt kulturminde, som få kender. Det fredede egekrat ved Tangsgård er en rest af de løvskove, der engang i oldtiden og tidlig middelalder fandtes i Vestjylland. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvig egnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser blandt andet den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

 

1973 Blev Cafeteriet Jeppe’s Led bygget og P-arealet taget i brug. Bygningen ligger på skellet mellem Struer og Lemvig Kommune, så begge skal godkende byggesager, Cafeteriet blev drevet af forpagter til 1999. Fra 2000 og til 2014 lejer Struer kommune Jeppes Led til børnehave. Bygningerne blev solgt i februar 2018 og er i dag under restaurering.    


Kilde: Udleveret materiale fra Mads Hagen, som er arkiveret på Struer Lokalhistorisk arkiv.              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historien om Jeppes Led fortalt af Karin Houman ved Sct. Hans 2009.


Ved indvielsen af "Jeppes Led" til Humlegården kunne jeg ikke lade være at stille spørgsmålet:


HVEM VAR JEPPE VED JEPPES LED?


- Mads Hagen dykkede ned i nogle støvede arkiver og han fortalte mig flg.


Første gang Jeppes Led blev brugt som navn er helt tilbage til 1851 Ringkøbing Amt. Jeppe Nielsen Pine blev født

den 5. juli 1782 i Pine Kro i Humlum sogn, som hans forældre ejede. Pine Kro lå i det sydlige Oddesund.


Jeppe er registreret, som fire år gammel ved folketællingen i 1787.


Jeppes far druknede ved Oddesund 2 år senere og inden Jeppe fyldte 10 år, havde han også mistet sin moder.


Jeppe arbejdede på en gård i Øster Sogn som tjenestekarl; Bjerg.


I 1833 indgik Jeppe Nielsen Pine, giftemål med Karen Peders datter.


De har et lille husmandssted her i bakkerne og tjener mere i Vester Toftum.


Karen havde en lille pige uden for ægteskabet og sammen får de en dreng.


De får tvillinger, Niels og Ane Marie. Begge børn dør.


1835 får Karen igen en datter, der bliver døbt Ane Marie Jeppesen.


1836 døde Karen Peders datter, 42 år gammel og Jeppe Nielsen Pine sidder tilbage med en halv stor dreng og en lille pige.


En social tragedie begynder at true.


Ved folketællingen i 1840 finder man Jeppe Nielsen Pine 58 år, enkemand, husmand og daglejer i et hus under Vester Toftum.


Jeppe gifter sig dog igen.


Vi kan altså se, at Jeppe Nielsen Pine har boet tæt ved ledet i en årrække.


Han har formentlig haft græsning til nogle dyr på skråningen.


Derfor er det blevet til Jeppes Led i 1851.


Jeppe Nielsen Pine døde den 17. maj 1856, 73 år gammel, nu med betegnelsen almisselem, men med et led opkaldt

efter sig i de officielle papirer.


Vi er så vant til at tingene er opkaldt efter STORE mænd, men her har vi et stykke historie, hvor det er en mand der

ender som fattiglem og armodig.


Alle børn i Humlum ved hvor Jeppes Led er og har dejlige timer i området.


Der har levet mange store mænd her i vores område, men det kendteste område er opkaldt efter en fattig mand.

Det har jeg stor respekt for.


Vi nyder solnedgangene om sommeren, det gjorde Jeppe nok også, men havde han så meget tid til det.


Vi kan især her i Sankt Hans tiden nyde sol, vand, skov og meget mere heroppe, engang imellem når jeg er heroppe

og der er ro, kan jeg ikke lade være med at tænke på at her har Jeppe gået.


Gad vide hvad han tænkte om stedet her. Hvis han vidste at her ville vi brænde træ af kun med det formål at hygge os,

så ville han garanteret været gået hovedrystende hjem.


Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, hvor vi kan nyde sol, strand, skov og alle de vidunderlige ting vi har

netop i vores område.En sommer, hvor vi skal passe på hinanden og tænke på vores medmennesker.
Karin Houman


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vejkort før den store udstykning.

Arkiv: Tidligere formand Gerhardt Skød Pedersen / Hanne Søvsø
Bestyrelsesarbejde omdeling af p. sedler ved røverstuen.

Arkiv: Tidligere formand Gerhardt Skød Pedersen / Hanne SøvsøAnlæget Gl. Landevej.


Arkiv foto & tekst fra Asker Pedersen


Anlæget er idag fredet området som tilhører og vedligeholdes af Naturstyrelsen.


    Copyright © All Rights Reserved BG 2011