Historik

Toftum Bjerges Grundejerforening
Historie.

Jeg vil fortælle lidt om de i gemmerne arkiverede omtale af Jeppes Led og området.

 

HVEM VAR JEPPE VED JEPPES LED?

- Mads Hagen Nielsen dykkede ned i nogle støvede arkiver og han har skrevet følgende historien ned.


Hele den vestlige del af Limfjorden har siden ca. 1100 været en brakvands sø, lige som Kilen.


Naturkatastrofen der ændrede Limfjorden.

 

”Stormflod” beskriver konsekvenserne af havets gennembrud mellem Harboøre og Agger i 1825.

 

Natten mellem d. 3. og 4. februar .brød Vesterhavet gennem tangen ved Harboøre og Agger, og denne naturkatastrofe ændrede livet i Limfjorden. Saltvandet væltede ind over diger, huse og hele landsbyer, og det truede både menneskernes og naturens liv. Fiskere og fjordboere måtte genopfinde dagligdagen. Limfjorden blev salt, efter nogle år sandede gennem bruddet til, men i en voldsom storm oversvømmedes kysten i januar 1839, det ændrede strøm og tidevand, og fjorden begyndte at gnave i kysten,

som hidtil havde været frugtbare græsdækkede bakker. Fra den tid blev der dreven bundgarns fiskeri fra stranden.

 

Første gang Jeppe’s Led blev brugt som navn er helt tilbage til 1851 Ringkjøbing Amt vejvæsens planer for vejen Barsidalvej til Lemvig, at fører vejen gennem de vældige bakker fra nord til Jeppes Led i syd = Gammel Studevej.

 

I Limfjordsrapporten 1741 – 1744 nævnes at bakkerne sikkert havde fælles drift af gårdene Øster Toftum, Mellem Toftum og

Vester Toftum.

 

Som yngste søn blev Jeppe Nielsen Pine født d. 5. juli 1782 i Pine Kro i det sydlige Oddesund, som hans forældre Fæstebonde og Kromand Niels Mogensen og hustru Anna Jens datter ejede.

 

Jeppe er registreret, som fire år gammel ved folketællingen i 1787. 

 

I 1789 druknede hans fader Niels Mogensen Pine i sundet, og 3 år senere 1792 døde hans moder Anna.

 

Ved folketælling 1801 er Jeppe 19 år ugift tjenestekarl i ”Bjerg” i Humlum Øster Sogn.

 

Ungkarlen Jeppe Nielsen Pine bliver i 1833 i en alder af 51 år gift med ugifte fruentimmer 39 årige Karen Peders Datter. Toftumhus. (fæstehus af Vester Toftum). Karen havde en lille pige uden for ægteskabet og sammen får de en dreng.

 

    1. januar 1834 føder insider i Toftumhus Resen, Jeppe Nielsen Pine og hustru Karen Pedersdatter tvillinger, en dreng og en pige, som blev hjemme døbt Niels og Ane Marie, men de døde kort tid efter.

 

Ved folketællingen i 1834 boede de i husmandstedet Toftumhus, her i bakkerne og tjener mere i Vester Toftum.

Jeppe Nielsen Pine 52 år, gift og daglejer, hans kone. Karen Pedersdatter 40 år, væverske.

Karens 7 årige søn Peder Chrestensen Poulsen født udenfor ægteskabet.

 

1835 får hun igen en datter, der bliver døbt Ane Marie Jeppesen.

 

1836 døde Karen Peders datter, 42 år gammel og Jeppe Nielsen Pine sidder tilbage med en halvstor dreng og en lille pige.


En social tragedie begynder at true.


Ved folketællingen i 1840 finder man Jeppe Nielsen Pine 58 år, enkemand, husmand og daglejer i et hus under Vester Toftum. 

 

Jeppe (nu 66 år) gifter sig igen i 1848 med den 55 årige Maren Peders datter, insider, som af ham forsørget siden 1840. 


Vi kan altså se, at Jeppe Nielsen Pine har boet tæt ved ledet i en årrække. Han har formentlig haft græsning til nogle dyr på skråningen. Derfor er det blevet til Jeppes Led i 1851.

 

Jeppe Nielsen Pine døde den 17. maj 1856, 73 år gammel, nu med betegnelsen almisselem, men med et led opkaldt efter sig

i de offentlige papirer.

 

Vi er så vant til at tingene er opkaldt efter STORE mænd, - men her har vi et stykke historie, hvor det er en mand der ender

som fattiglem og i armod.

 

Der har levet mange store mænd her i vores område. Men det kendteste område er opkaldt efter en fattig mand. Det har jeg stor respekt for.

 

Jeppes Led ses på et maleri på Lemvig Bibliotek, malet af Niels Bjerre 1931. Fra Jeppes Led til Tangsgård og Aamølle.

Gl. Landevej var dengang landevej imellem Humlum og Lemvig. Vejen blev dog flyttet i 1938 de 200 m så den kom til at gå

syd om Toftum Plantage.

Den vestlige del af Toftum Bjerge, var ejet af gården Vester Toftum, og arealet fra Gl. Studevej til Limfjorden som den gang gik

25 – 50 m. længere ud var indhegnet, gamle dokumenter siger at der var diger mellem Tangsgaard og Toftum før 1450. Der ses rester af dige vest for Vester Toftumhus nu Gl. Studevej 1.

 

    1. september 1934 køber Niels Skovmose Madsen Vester Toftum gården, dog ikke bakkerne nord for Gl. Studevej, som derefter bliver udstykket, og dermed har ledet ikke nogen funktion, og Jeppe var død for 75 år siden.

 

1970 køber Skov og Naturstyrelsen den vestlige del af Toftum, og freder området til Tangsgaard, nogle år senere også selskabet Toftum Plantage.

Her står Frihedsstøtten fra 1904 et spændende lokalt kulturminde, som få kender. Det fredede egekrat ved Tangsgård er en rest

af de løvskove, der engang i oldtiden og tidlig middelalder fandtes i Vestjylland. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvig egnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser blandt andet den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

 

1973 Blev Cafeteriet Jeppe’s Led bygget og P-arealet taget i brug. Bygningen ligger på skellet mellem Struer og Lemvig Kommune, så begge skal godkende byggesager, Cafeteriet blev drevet af forpagter til 1999. Fra 2000 og til 2014 lejer Struer kommune Jeppes Led til børnehave. Bygningerne blev solgt i februar 2018 og er i dag under restaurering.    


Kilde: Udleveret materiale fra Mads Hagen, som er arkiveret på Struer Lokalhistorisk arkiv.              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vejkort før den store udstykning.

Arkiv: Tidligere formand Gerhardt Skød Pedersen / Hanne Søvsø
Bestyrelsesarbejde omdeling af p. sedler ved røverstuen.

Arkiv: Tidligere formand Gerhardt Skød Pedersen / Hanne SøvsøAnlæget Gl. Landevej.


Arkiv foto & tekst fra Asker Pedersen


Anlæget er idag fredet området som tilhører og vedligeholdes af Naturstyrelsen.