Udenfor årgang

Toftum Bjerges GrundejerforeningSet & Sket udenfor årgang


Ikke tidsbestemt

Yderlig bidrag til Toftums historie modtages gerne.


Toftum Bjerge dannedes under forrige istid for 15.000 år siden ved at isen skubbede enorme mængder af fjordens bundmateriale op.


”Knud Den Hellige søgte at samle en ledinget.


Stenalderboplads med fund af flintforarbejdning og miler til fremstilling af myremalm.


Mange gravhøje i området.


Rasteplads for stude. Gl. Studevej rest af den gamle Oksevej fra Oddesund og mod syd over Kjærgårdsmølle.


Flora: Plettet gøgeurt (dansk orkide) og den sjældne bredbægret ensian.


Aamølle: Nævnes første gang i 1611 men er langt ældre. Egekrattet på nordskrænterne er amtets nordligste. Eldorado for bregner bl. a den sjældne tredelte egebregne.


På sin vej tilbage har isen standset flere steder ved Humlum og dannet en ny israndslinie, hvorfra der er sket en afsmeltning bl.a ved Humlum Kirke, som kurisum stifteren ad Daells Varehus stammer fra Humlum og er begravet der.


De højeste punkter Toftum Bjerge og Baunehøj øst for Kirken er over 50m over havets overflade.


Humlum Kirke blev bygget i 1186 som en Romansk Kirke hvoraf kun koret er bevaret. Ombygget flere gange. Altertavlen er fra ca. år 1600, der er en meget smuk lysekrone i Kirken.


Om Baunehøjen, der stod i forbindelse med Baunehøjene i Gimsing og Resen ved man, at den med sikkerhed sidst var i brug under den såkaldte ”slavekrig” i 1848.


Et særligt kapitel i historien Limfjordsfolk.


1924 Vestergaard købes af landmand Michael Sørensen og hustru Karen. Karens morbror Niels Bjerre satte gang i maleriet omkring 1930, samtidig indlogerer Jens Søndergaard sig i et hus i Toftum. I 30.erne Johan Sej og Kirsten Gye.


Michael Sørensen drev i flere år ”Granhøj” som sommerpension for kunstnere, Nis Petersen har også været på Toftum, i 60.erne kom Sigfred Pedersen en del til Ejnar & Gis Hansen, der boede ved Jeppes Led. (Visens venner på den nu nedrevne Solbjerg Kro), hvor også Jeppe Aakjær og Johannes Buchholtz mødtes.
Ovenstående er venligst indsendt af Annie Have/Ole Larsen