Vand

Toftum Bjerges GrundejerforeningVandproblemer m.m.Vandets hårdhed er 7.5


Hvis der er vandproblemer, kan man ringe til tilsynsførende Egon Kristensen

tlf.: 30 33 62 07 / 23 60 19 66 / 97 86 13 07


Hvis der er foretaget ejerskifte eller privat adresseændring, skal man enten ringe til bogholder Inger Madsen,

tlf. 97 86 15 78, kontortid tirsdag 13 – 17 eller sende en mail til: kontor@humlumvand.dk


Humlum Vandværk aflæser måleren digitalt hver år mandag i uge 51. Aflæsningen vidergives til Struer Forsyning til

beregning af kloak bidrag.


Undgå frostsprængning i husene. Humlum Vandværk opfordrer grundejerne til at være meget på passelige med,

at få lukket for vandet inden frosten sætter ind.


Lukning for vandet skal ske i målerbrønden. Her sidder aftapningenshanen.


Det er ikke hensigtsmæssigt, at fylde sand eller jord i sin målerbrønd, da denne så ikke længere er frostsikret.

Ej heller at ligge en ekstra brønddæksel ovenpå den nuværende målerbrønd, det besværliggøre en eventuel

udskiftning af måleren.


Der er tilsluttet 482 I Humlum og 475 i Toftum.


Vandværkets Bestyrelse:

Formand Tage Ardal - næstformand Christian Stefansen - kasserer Hans Jensen - sekretær Henrik Trudsø Poulsen - bestyrelsesmedlem Egon Kristensen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vandanalyser:


    Copyright © All Rights Reserved BG 2011