Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
NYHEDSBREVE – Toftum Bjerges Grundejerforening

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev | April 2024

Kære medlemmer af Toftum Bjerge Grundejerforening.

Foråret nærmer sig med hastige skridt, og vi glæder os vist alle til regelmæssigt tørvejr og sol.

Dette nyhedsbrev indeholder bl.a, redegørelse for vejsituationen, varsling af generalforsamling samt opfølgning på information fra sidste nyhedsbrev

Vejene

Vi har i det sidste halve år været udfordret på vedligeholdelse af vores grusveje. Det meget våde vejrlig har gjort det umuligt at undgå, at huller i vejene genopstår lige så hurtigt, som de er fyldt op. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi som grundejere og trafikanter selv kan gøre:

  • Kør med lav hastighed, især på ujævne veje og forsøg at undgå at køre i hullerne da de derved hurtigt forværres. Om sommeren begrænser det ligeledes støvgener.

  • Overhold hastighedsbegrænsningen på 30 km/t.

  • Kontakt bestyrelsen pr mail og gerne med billede, hvis du ser væsentlige huller eller andre skader på vejene.

  • Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på dine omgivelser.

Bestyrelsen har kontakt til kommunen mhp at afklare, hvilke muligheder den enkelte grundejer har for at imødegå problemer på egen grund samt hvilke muligheder der foreligger mht vejføring og vejbelægning på de værst ramte strækninger.

NOE foretager kabeludskiftning

El-transportøren i området NOE har meddelt, at der foretages udskiftning af kabel mellem to transformerstationer, hvilket berører Gl. Landevej og nederste del af Solbjergvej. Arbejdet skal udføres i slutningen af uge 14 eller 15 og varer et par dage. Der vil ikke være gener for strømforsyningen i Toftum Bjerge, men det vil være nødvendigt i perioder at anvende alternative veje ind i området via Rødevej.

Generalforsamling 17. august

Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 17. august. De praktiske detaljer omkring tid og sted vil blive meldt ud senere i en separat mail til alle. Husk forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Der er 2 poster i bestyrelsen på valg. Begge genopstiller.

Nye affaldsstationer

Der er fortsat ikke nyt om affaldsstationen på Rødevej, men der arbejdes på sagen.

Stationen på Solbjergvej fungerer. Vi har anmodet Nomi om, at der tilføjes fliser i en trekant op mod parkeringsområdet i begge ender, således at man ikke kører i jord op mod parkeringsarealet foran containerne.

Aflevering af Grenaffald

Det meget våde efterår og vinter har gjort det umuligt at få fliset grenaffaldet fra sidste år. Det vil ske snarest muligt efter uge 14, hvorefter der ikke må afleveres grenaffald før uge 37 – 42. Reglerne kan læses på hjemmesiden.

Petanquebanens fremtid

Bestyrelsen spurgte i sidste nyhedsbrev efter medlemmernes anvendelse af banen. Tak til jer, som har svaret tilbage. Svarene repræsenterede alt fra: Luk den bare; den er aldrig i brug til luk den endelig ikke, da vi og andre er meget glade for den. Nogle var også overraskede over, at vi havde en sådan bane til fri afbenyttelse.

Baseret på tilbagemeldingerne har bestyrelsen besluttet, at vi indtil videre fortsætter med banen, herunder vedligeholdelsen af området (udover hvad brugerne af banen selv gør, når den forlades efter spillet). Derudover vil vi minde om banen i vores sommer nyhedsbrev, så flere kan blive opmærksomme på denne mulighed for at gå et hyggeligt spil med gode naboer eller med børn og børnebørn.

Cirkus Trapez til Toftum Bjerge 2024

Cirkus Trapez har meddelt, at de vil afholde en forestilling på Grenpladsen i starten af juli indtil videre d. 6. juli.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Vi fortsætter præsentationen af bestyrelsesmedlemmer og er nu nået til kasserer Jørgen Andersen:

Jeg har været med i bestyrelsen for Grundejerforeningen siden 2018 og været kasserer siden 2020.

Har haft sommerhus i Toftum Bjerge siden 2003. Sammen med min kone Lotte har jeg været fastboende i Toftum Bjerge siden 2020.

Vi har begge forladt arbejdsmarkedet, og nyder livet heroppe –året rundt.

Roen, mørket, stjernehimlen om vinteren – foråret hvor alt grønnes og sommeren med det gode vejr og med lidt mere liv i området. Vi kunne godt undvære de mange ”storme”, som jeg synes der er kommet flere af de seneste år.

Vi har begge involveret os i det lokale liv i Humlum bl.a. som frivillige i hjælpen til Ukraine.

Jeg går til madlavning for ”gamle mænd” og interesserer mig for musik – primært 60er og 70er Rock.

Mit tidligere arbejdsliv har været som sælger i Tele og IT-Branchen, primært godt 30 år i TDC-koncernen, men også i mindre IT firmaer, samt en kort periode i et typehusfirma.

————————————————-

Det var alt i denne ombæring. Du/I kan også følge med i vores løbende orientering på vores hjemmeside, mail og supplerende på Facebook gruppen ”Sommerhusejere Toftum Bjerge”.  

Har Du/I synspunkter, kommentarer eller idéer, er Du/I mere end velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.

Næste nyhedsbrev udkommer medio juni.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen,

John Jæger

Typography