Velkommen

Toftum Bjerges Grundejerforening, består af alle 483 grundejere. Sommerhusene er beliggende i et naturskønt område.

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes i august måned. Indkaldelse foretages elektronisk, samt opslag i vores informationskasse på hjørnet af Gl. Landevej/Solbjergvej.

På den årlige generalforsamling som afholdes senest 1. september vælges en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Regnskabet følger kalenderåret.

Bestyrelsen varetager kontakt til myndigheder, om at opretholde Toftum Bjerge som et rekreativt og velfungerende sommerhusområde.

Bestyrelsen varetager vedligeholdelse af veje og stier, og har iflg. vedtægterne påtalepligt over for medlemmer, som ikke vedligeholder beplantning ud mod veje & stier.

I bestyrelsen håber vi, at hjemmesiden kan blive vort ansigt udadtil og et samlingspunkt for foreningens medlemmer.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, og vil derfor altid være ajourført.

Grundejere har selv pligt til, at tilmelde sig mail eller post service.

Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer om ønskede ændringer m.v. vedr. hjemmesiden og forhold i øvrigt vedrørende vort attraktive område.

Nyheder

Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand John Jæger

Næstformand Michael Hansen

Sekretær Søren Andersen

Kasserer Jørgen Andersen

Vejformand Ole Agerbo

opdateret sept 23

Træfældning

På den seneste generalforsamling orienterede formanden om muligheden for at få fældet træer.

HedeDanmarkvil være i området på et tidspunkt fra midten af november til april.

Henvender man sig til Else Marie Møller, Kildevej 10, tlf 23 70 79 29 senest d. 22. oktober, vil hun formidle en kontakt til HedeDanmark.

HedeDanmark vil herefter kontakte den enkelte interesserede lodsejer og aftale et tidspunkt for besigtigelse af træerne mhp at afgive et tilbud på fældningen.

Grundejerforeningens bestyrelse gør opmærksom på at den enkelte lodsejer selv afholder udgiften til fældning.

opdateret 18.9.23

 

24. februar 2022

Sæt X i kalenderen lørdag den 13. august 2022, klokken 10:00 til 12:00. Her afholdes foreningens ordinære generalforsamling jf. sine vedtægter. Generalforsamlingen afholdes ved Humlum Golf Café, Thagårdvej 16, 7600 Struer. Officiel indkaldelse, tilmelding og relevante bilag følger på mail senere på året i henhold til vedtægterne.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement for de fremmødte.

Vel mødt - vi glæder os til at se jer.

31. oktober 2021

Igen i år kan du som sommerhus ejer lave en aftale med Struer Energi Park / Sport og Fitness Struer og få fri adgang til svømmehal og fitness for alle brugere af dit sommerhus. Se mere på nedestående link og tilmeld dig.

Link til sommerhusaftale