Toftum Bjerges Grundejerforening, CVR-nr. 33541228

E.mail.: mail@toftumbjergegrundejerforening.dk

Bestyrelse og diverse udvalg

Formand
Hans Henrik Grøn
tlf.: 23 63 75 74

Kasserer
Jørgen Andersen
tlf.: 40 34 99 21

Sekretær
Karin Simonsen

Best. Medl.
Søren Andersen
tlf.: 91 54 79 10

Best. Medl.
Ole Agerbo
tlf.: 25 59 07  75

Diverse udvalg

Veje & Stier
Ole Agerbo, Vejformand
tlf.: 25 59 07 75

Hans Henrik Grøn
tlf.: 23 63 75 74

Boldbane & Petanque
Ole Agerbo
tlf.: 25 59 07 75

Jørgen Andersen
tlf.: 40 34 99 21

Sankt Hans
Hans Henrik Grøn
tlf.: 23 63 75 74

Tidligere valg til bestyrelsen

2022: Genvalg, Ole Agerbo. Nyvalgt Søren Andersen. Udtrådt af bestyrelsen, Jakob Houe, ønskede ikke genvalg.

2021: Genvalg, Karin Simonsen - Jørgen Andersen, nyvalgt Hans Henrik Grøn. Udtrådt af bestyrelsen, Bruno Grønborg, ønskede ikke genvalg.

2020: Genvalg, Jakob Houe - Nyvalgt Ole Agerbo, Udtrådt af bestyrelsen Asker Pedersen, ønskede ikke genvalg.

2019: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Jørgen Andersen Udtrådt af bestyrelsen, Aksel Ho Andersen, ønskede ikke genvalg.

2018: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2017: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Aksel Ho Andersen

2016: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2015: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Aksel Ho Andersen. Udtrådt af bestyrelsen Knud Erik Hvidberg, ønskede ikke genvalg,

2014: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2013: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg

2012: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2011: Genvalgt og ny formand, Bruno Grønborg - nyvalgt blev Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg. Udtrådt af bestyrelsen , Aksel Ho Andersen - Hanne Zeuthen begge ønskede ikke genvalg.

2010: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

2009: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

2008: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

2007: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

2006: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen. Bruno Grønborg og Hanne Zeuthen indtræder i bestyrelsen og erstatter Allan Schmidt og Preben Pedersen

2005: Genvalgt, Preben Pedersen - Allan Schmidt, nyvalgt Aksel Ho Andersen, Leif Felber ønskede ikke genvalg

2004: Genvalgt, Formand Jakob Houe - Kasserer Asker Pedersen. Allan Schmidt indtræder i bestyrelsen og erstatter Jørgen Christensen

2003: Genvalgt, Kasserer Jørgen Christensen - Leif Felber - Preben Pedersen

2002: Nyvalgte, Formand Jakob Houe - Asker Pedersen. Niels Bastrup og Poul Præst ønskede ikke genvalg. Preben Pedersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Mads Houe. Jørgen Christensen indtræder i bestyrelsen som kasserer og erstatter Bent Gjelstrup

2001: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Mads Houe, nyvalgt Leif Felber, Egon Andersen ønskede ikke genvalg

2000: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

2000: Egon Andersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Bent Borup Melgård som døde ved årsskiftet.

1999: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Bent Borup Melgård - Mads Houe

1998: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

1997: Genvalgt, Bent Borup Melgård nyvalgte Mads Houe og Bent Gjelstrup (ny kasserer). Udtrådt efter eget ønske Niels Poulsgård og Alice Christensen

1996: Genvalgt, Ny formand Niels Bastrup, nyvalgt Poul Præst, udtrådt Peter Ejlertsen efter eget ønske.

1995: Genvalgt, Niels Poulsgård - Bent Borup Melgård, nyvalgt Alice Christensen, udtrådt efter eget ønske Elly Lauritsen

1994: Genvalgt, Formand Peter Ejlertsen - Niels Bastrup,

1993: Genvalgt, Elly Lauritsen, nyvalgt Bent Borup Melgård, udtrådt Th. Jul Fleng

1993: Efter 29 år som kasserer afgår Karl Aage Berg ved døden d. 15.feb. 1993, ny kasserer Niels Poulsgård

1992: Genvalgt, ny formand Peter Ejlertsen - Kasserer Karl Aage Berg, nyvalgt Niels Bastrup, udtrådt efter eget ønske Erling Sand

1991: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

1990: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1989: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

1988: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1987: Genvalgt, Th. Jul Fleng - nyvalgt Elly Lauritsen. udtrådt efter eget ønske Robert Nedergaard,

1986: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1985: Genvalgt, ny formand Th. Jul Fleng - nyvalgt Robert Nedergaard, udtrådt efter ejet ønske Gerhardt Skød Pedersen

1984: Genvalgt, Erling Sand - Peter Ejlertsen

1983: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1982: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Peter Ejlertsen, udtrådt ønskede ikke genvalg Holger Dupont

1981: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1980: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1979: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1978: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1977: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - nyvalgt Th. Jul Fleng, udtrådt ønskede ikke genvalg Johan Lund

1976: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1975: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1974: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1973: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1972: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1971: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1970: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1969: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1968: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Holger Dupont - udtrådt Signe Madsen

1967: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1966: Nyvalgt: Signe Madsen - Erling Sand - udtrådt Ejnar Byskov - Tom Laustsen

1965: Genvalgt: Kasserer, Karl Aage Berg - Formand Gerhardt Skødt Pedersen - Nyvalgt Johan Lund - udtrådt Igon Zahle Larsen

1964: Genvalgt: Tom Laustsen - Nyvalg Ejnar Byskob, formand - udtrådt Ole Rasmussen

1963: Nyvalgt: Igon Zahle Larsen - Karl Aage Berg - Gerhardt Skødt Pedersen - udtrådt Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Elmontør John Johnsen

1962: Nyvalgt: Ole Rasmussen - Tom Laustsen - Udtrådt J. Therkildsern - Bagermester Bossen -

1961: Genvalgt, Formand Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Nyvalgt, Elmontør John Johnsen - udtrådt S. Faarbech Sørensen

1960: Genvalgt, Kasserer J. Therkildsen - Bagermester Bossen -

1959: Formand Grosserer Henry Larsen - nyvalgt S. Faarbech Sørensen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen

1958: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Harry Pedersen

1957: Genvalgt, Formand Henry Larsen - nyvalgt J. Therkildsen - Bossen - udtrådt Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jense

1956: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - nyvalg Harry Pedersen - udtrådt Sv. Kaasgaard

1955: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1954: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

1953: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1952: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

1951: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1950: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard