Toftum Bjerges Grundejerforening, CVR-nr. 33541228

E.mail.: mail@toftumbjergegrundejerforening.dk

Bestyrelse og diverse udvalg

Formand
John Jæger
tlf.: 29 43 67 14

Næstformand
Michael Hansen
tlf.: opdateres

Sekretær
Søren Andersen
tlf.: 91 54 79 10

Kasserer
Jørgen Andersen
tlf.: 40 34 99 21

Vejformand
Ole Agerbo
tlf.: 25 59 07  75

Diverse udvalg

Veje & Stier
Ole Agerbo, Vejformand
tlf.: 25 59 07 75

 

Boldbane & Petanque
Ole Agerbo
tlf.: 25 59 07 75

Jørgen Andersen
tlf.: 40 34 99 21

                         

 

Sankt Hans
Afventer
tlf.: xx

Leo Østergaard

Tlf: 40 27 09 15

Mail: leos@privat.dk

Opdatering af hjemmesiden

På frivillig basis, udenfor bestyrelsen, hjælper Leo med opdateringer af hjemmesiden.

Leo kan kontaktes pr mail, send gerne fotos og andet relevant materiale.

Materialet sættes på hjemmesiden efter bestyrelsens godkendelse.

Tidligere valg til bestyrelsen

2023: Genvalg, Hans Henrik Grøn og Jørgen Andersen.  Nyvalgt John Jæger. Udtrådt af bestyrelsen Karen Simonsen, ønskede ikke genvalg

2022: Genvalg, Ole Agerbo. Nyvalgt Søren Andersen. Udtrådt af bestyrelsen, Jakob Houe, ønskede ikke genvalg.

2021: Genvalg, Karin Simonsen - Jørgen Andersen, nyvalgt Hans Henrik Grøn. Udtrådt af bestyrelsen, Bruno Grønborg, ønskede ikke genvalg.

2020: Genvalg, Jakob Houe - Nyvalgt Ole Agerbo, Udtrådt af bestyrelsen Asker Pedersen, ønskede ikke genvalg.

2019: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Jørgen Andersen Udtrådt af bestyrelsen, Aksel Ho Andersen, ønskede ikke genvalg.

2018: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2017: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Aksel Ho Andersen

2016: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2015: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen, nyvalgt Aksel Ho Andersen. Udtrådt af bestyrelsen Knud Erik Hvidberg, ønskede ikke genvalg,

2014: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2013: Genvalgt, Formand Bruno Grønborg - Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg

2012: Genvalgt, Kasserer Asker Pedersen - Jakob Houe

2011: Genvalgt og ny formand, Bruno Grønborg - nyvalgt blev Karin Simonsen - Knud Erik Hvidberg. Udtrådt af bestyrelsen , Aksel Ho Andersen - Hanne Zeuthen begge ønskede ikke genvalg.

2010: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

2009: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

2008: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen

2007: Genvalgt, Aksel Ho Andersen - Bruno Grønborg - Hanne Zeuthen

2006: Genvalgt, Formand Jakob Houe - kasserer Asker Pedersen. Bruno Grønborg og Hanne Zeuthen indtræder i bestyrelsen og erstatter Allan Schmidt og Preben Pedersen

2005: Genvalgt, Preben Pedersen - Allan Schmidt, nyvalgt Aksel Ho Andersen, Leif Felber ønskede ikke genvalg

2004: Genvalgt, Formand Jakob Houe - Kasserer Asker Pedersen. Allan Schmidt indtræder i bestyrelsen og erstatter Jørgen Christensen

2003: Genvalgt, Kasserer Jørgen Christensen - Leif Felber - Preben Pedersen

2002: Nyvalgte, Formand Jakob Houe - Asker Pedersen. Niels Bastrup og Poul Præst ønskede ikke genvalg. Preben Pedersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Mads Houe. Jørgen Christensen indtræder i bestyrelsen som kasserer og erstatter Bent Gjelstrup

2001: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Mads Houe, nyvalgt Leif Felber, Egon Andersen ønskede ikke genvalg

2000: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

2000: Egon Andersen indtræder i bestyrelsen og erstatter Bent Borup Melgård som døde ved årsskiftet.

1999: Genvalgt, Kasserer Bent Gjelstrup - Bent Borup Melgård - Mads Houe

1998: Genvalgt, Formand Niels Bastrup - Poul Præst

1997: Genvalgt, Bent Borup Melgård nyvalgte Mads Houe og Bent Gjelstrup (ny kasserer). Udtrådt efter eget ønske Niels Poulsgård og Alice Christensen

1996: Genvalgt, Ny formand Niels Bastrup, nyvalgt Poul Præst, udtrådt Peter Ejlertsen efter eget ønske.

1995: Genvalgt, Niels Poulsgård - Bent Borup Melgård, nyvalgt Alice Christensen, udtrådt efter eget ønske Elly Lauritsen

1994: Genvalgt, Formand Peter Ejlertsen - Niels Bastrup,

1993: Genvalgt, Elly Lauritsen, nyvalgt Bent Borup Melgård, udtrådt Th. Jul Fleng

1993: Efter 29 år som kasserer afgår Karl Aage Berg ved døden d. 15.feb. 1993, ny kasserer Niels Poulsgård

1992: Genvalgt, ny formand Peter Ejlertsen - Kasserer Karl Aage Berg, nyvalgt Niels Bastrup, udtrådt efter eget ønske Erling Sand

1991: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

1990: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1989: Genvalgt, Th. Jul Fleng - Elly Lauritsen

1988: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1987: Genvalgt, Th. Jul Fleng - nyvalgt Elly Lauritsen. udtrådt efter eget ønske Robert Nedergaard,

1986: Genvalgt, Kasserer Karl Aage Berg - Erling Sand - Peter Ejlertsen

1985: Genvalgt, ny formand Th. Jul Fleng - nyvalgt Robert Nedergaard, udtrådt efter ejet ønske Gerhardt Skød Pedersen

1984: Genvalgt, Erling Sand - Peter Ejlertsen

1983: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1982: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Peter Ejlertsen, udtrådt ønskede ikke genvalg Holger Dupont

1981: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1980: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1979: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Th. Jul Fleng

1978: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1977: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - nyvalgt Th. Jul Fleng, udtrådt ønskede ikke genvalg Johan Lund

1976: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1975: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1974: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1973: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1972: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1971: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1970: Genvalgt, Erling Sand - Holger Dupont

1969: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1968: Genvalgt, Erling Sand - nyvalgt Holger Dupont - udtrådt Signe Madsen

1967: Genvalgt, Formand Gerhardt Skød Pedersen - Kasserer Karl Aage Berg - Johan Lund

1966: Nyvalgt: Signe Madsen - Erling Sand - udtrådt Ejnar Byskov - Tom Laustsen

1965: Genvalgt: Kasserer, Karl Aage Berg - Formand Gerhardt Skødt Pedersen - Nyvalgt Johan Lund - udtrådt Igon Zahle Larsen

1964: Genvalgt: Tom Laustsen - Nyvalg Ejnar Byskob, formand - udtrådt Ole Rasmussen

1963: Nyvalgt: Igon Zahle Larsen - Karl Aage Berg - Gerhardt Skødt Pedersen - udtrådt Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Elmontør John Johnsen

1962: Nyvalgt: Ole Rasmussen - Tom Laustsen - Udtrådt J. Therkildsern - Bagermester Bossen -

1961: Genvalgt, Formand Grosserer Henry Larsen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen - Nyvalgt, Elmontør John Johnsen - udtrådt S. Faarbech Sørensen

1960: Genvalgt, Kasserer J. Therkildsen - Bagermester Bossen -

1959: Formand Grosserer Henry Larsen - nyvalgt S. Faarbech Sørensen - Depotbestyrer Johan Eyde Hansen

1958: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Harry Pedersen

1957: Genvalgt, Formand Henry Larsen - nyvalgt J. Therkildsen - Bossen - udtrådt Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jense

1956: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - nyvalg Harry Pedersen - udtrådt Sv. Kaasgaard

1955: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1954: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

1953: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1952: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard

1951: Genvalgt, Formand Henry Larsen - Aage Windfeldt Jensen - Carl P. Jensen

1950: Genvalgt, Kasserer Carl Pedersen - Sv. Kaasgaard