Beskæring af beplantning mod vejareal

Under henvisning til vedtægterne §. 3, bedes du/I venligst efterse om beskæringsreglerne er overholdt således der er passage for lastbiler, udrykningskøretøjer og anden trafik.

Ligeledes skal der være gangbar rabat, således gående har mulighed for at træde til side for kørende trafik.

Beplantning til stierne skal holdes på egen grund i en højde på 3m.

Rabatter skal være slået således, at Renovationsvognen bakke camera ikke bliver fanget i høj græs m.m. Renovationsmedarbejderne skal kunne komme ud af køretøjet uden at træde i forskellige beplantninger.

Manglende beskæring er også til gene for vedligeholdelse af vejanlæg, udsyn til skiltning m.m.

Skitsen markerer, at der skal være 1 m rabat og der må ikke hænge grene udenfor rabatten og hen over vejen i en højde af 4,2 m.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Se også Kommuneinformation 2002 vedr. Hegn.

Har du/I problemer med selv at beskærer træer og buske,
Bestyrelsen har flere kontakter eller se under Telefonr. og links.

Husk udgåede træer skal fjernes.