Møder

Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes, den 3. november 2023, med fast dagsorden.

Har du noget du ønsker behandlet på mødet bedes dette venligst fremsendt skriftligt på mail el. pr. post til formanden senest 7 dage før mødet.

 1. Godkendelse af sidste referat.
 2. Regnskab.
 3. Foreningens Love og Bestemmelser.
 4. Henvendelse til og fra grundejer.
 5. Henvendelse til og fra Struer Kommune samt øvrige instanser.
 6. Års meddelelse.
 7. Vedligeholdelse af området.
 8. P-pladsen / Flishugning.
 9. Opslagskassen / Flaskecontainer.
 10. Fodbold / Beach Volly / Petanque banen.
 11. Sankt Hans.
 12. Generalforsamling og fest.
 13. Bestyrelse og udvalg.
 14. Eventuelt.