Affald, Renovation og Genbrug

NYT ultimo 23 - primo 2024

Nye miljøstationer til flasker & glas, metal, pap, papir og plast.

 

På Solbjergvej er der nu opsat en miljøstation med 4 containere til deponering af flasker/glas, papir, plast og metal.

Kun disse typer af affald må lægges i containerne, og det er IKKE tilladt at placere affald ved siden af containerne.

Senere forventes der etableret endnu en miljøstation i området.

Renovation

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller 14 dags tømning som et parcelhus. Sommerhusindsamlingen er fordelt på følgende måde:

Sommerhustømning – 19 tømninger

  • Uge 2 eller 3
  • Uge 6 eller 7
  • Uge 10 eller 11
  • Uge 14-39 (hver 14. dag)
  • Uge 42 eller 43
  • Uge 46 eller 47
  • Uge 50 eller 51

Som sommerhusejer kan du vælge imellem 3 beholderstørrelser:

  • 140 l. beholder
  • 240 l. beholder
  • 360 l. beholder

Tømning af container sker hver anden mandag

Yderligere oplysninger kan findes på Nomi4S affalds hjemmeside www. Nomi4S.dk , el. Borgerservice tlf.: 96106240.

 

Husk at aske fra brændeovn & grill skal i en plasticpose, klem luften ud inden du lukker posen og kommer den i containeren.

Husk der må ikke komme have/bygge affald el. lignende i containeren.

Husk også at containeren skal stå rigtigt!!

Benyttes sommerhuset ikke i en længere periode (vinterhalvår) anbefales det at containeren fjernes fra stativet,

så Miljøteknikeren kan se den ikke er i brug.

Ønsker man at lave en form for kasse el. anden form for indhegning af containeren,

skal der være min. 10 cm. fri omkring containeren. Se efterstående skitse og regelsæt vedr. placering af affaldscontainer udsendt fra NVR affald. Du kan tilmelde dig NVR service og få en mail el. sms dagen før tømning.

VIDSTE DU... !!!

At alle private husstande og sommerhuse, er omfattet af indsamlingsordningen, for storskrald og haveaffald 6 gange årligt, som afhentes på adressen i klare sække.

Bestilles hos Nomi4S Tlf: 96 10 62 40

Det er da nemt!

Struer genbrugsplads

Iøvrigt henvises til Struer Kommunes genbrugsplads.

Damgårdsvej 3, Struer, tlf. 21 12 21 18

Åbningstider
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 10.00-16.00

Lukket den 24. 25. 26. og 31. december samt den 1. januar.

Døgnåben plads til haveaffald
Porten åbner ring tlf. 20 49 21 52

se mere på:

https://nomi4s.dk/kontakt#12228