Til Toftum Bjerges Grundejerforening

I har spurgt, om der evt. må anvendes knust asfalt elle fliser på to specifikke vejstrækninger indenfor området. Vejene er udlagt i grus.

Iht. lokalplanen for området (nr. 301), skal eksisterende veje opretholdes som grusveje med undtagelse af Solbjergvej, som er asfalteret. Det er

en del af lokalplanens formål at sikre områdets præg af sommerhusområde karakteriseret ved, at det fremstår langt mindre kultiveret end et

boligområde i byerne - herunder at områdets veje fremstår grønne og understøtter områdets naturpræg.

Der kan, med henvisning til lokalplanen, ikke anvendes knust asfalt eller fliser på de omhandlede vejstrækninger.

VENLIG HILSEN

Lotte Juul
Arkitekt MAA
----------------------------------------------
PLAN OG MILJØ
STRUER KOMMUNE, ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER
----------------------------------------------
DIREKTE: 96 84 84 49
E-MAIL: JUL@STRUER.DK
WWW.STRUER.DK

Vejkort

HUSK der er hastighedsbegrænsning på 30 km i hele sommerhusområdet.

Der kommer desværre mange klager over støv gener, sæt venligst farten længere ned i tørre perioder.

Bestyrelsen sørger for vedligeholdelse af vejene i området. Det er ikke tilladt selv at rekvirerer en Entreprenør til at skrabe vejene.

Snerydning foretages hvis der ligger mere end 20 cm. sne. Er vejene ufrekommelige så kontakt venligst Vejformanden, Se kontakt.