Flishugning

Ordensreglement for brug af P - Pladsen

Sommerhusejerne i Toftum må køre grene på pladsen i perioderne uge 9 - 14 og uge 37 - 42.

Grenene aflæsses startende 2 m fra hækken mod vest i pladsens længde.

Der må ikke henlægges grene over 15 cm i diameter, haveaffald, hyben og trærødder!!

Der knuses straks efter hver periode, hvis bunden kan bære maskinerne.

I den øvrige del af året er pladsen kun beregnet til parkering, derfor henvises der til Struer Genbrugsplads for aflevering af affald.

Undgå venligst at kører på området hvis bunden ikke kan bære.

Der må ikke henlægges grene og anden affald på gruspladsen ved Rødevej

HUSK

Det kan medfører lukning af pladsen hvis ikke ovenstående overholdes.

Afhentning af flis skal ske senest 3 uger efter flisning.

Reminder samt evt. ændring til ovenstående sendes på mail.