Flisning

Ordensreglement for brug af P - Pladsen

Vi har i bestyrelsen besluttet at lave en tilføjelse til reglerne for grenaffald således, at følgende invasive planter og buske ikke må afleveres på pladsen ved Solbjergvej:

Hybenroser, Gyvel og Japansk pileurt.

Vi beder jer respektere disse retningslinjer for at opretholde vores områdes biodiversitet.

Retningslinierne er i sin fulde ordlyd nu:

Sommerhusejerne i Toftum må køre grene på pladsen i perioderne uge 9 - 14 og uge 37 - 42.

Grenene aflæsses startende 2 m fra hækken mod vest i pladsens længde.

Der må ikke henlægges grene over 15 cm i diameter, haveaffald, hyben, gyvel, japansk pileurt og trærødder!!

Der knuses straks efter hver periode, hvis bunden kan bære maskinerne.

Afhentning af flis skal ske senest 3 uger efter flisning

I den øvrige del af året er pladsen kun beregnet til parkering, derfor henvises der til Struer Genbrugsplads for aflevering af affald.

Undgå venligst at køre på området hvis bunden ikke kan bære.

Der må ikke henlægges grene og anden affald på gruspladsen ved Rødevej.

HUSK

Det kan medføre lukning af pladsen, hvis ikke ovenstående overholdes.

Bestyrelsen har opdateret reglerne i december 2023.