Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
2011 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2011

Set & Sket 2011.

01. december 2011: Dagbladet skriver.                                        

 22. november 2011: Dagbladet skriver

14. november 2011: Dagbladet skriver                                        

                                15. november 2011: Dagbladet skriver

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. november 2011.:

Gl. Studevej 9, Toftum Bjerges mest omtalte byggeri 2011/2012, belønnet med Struer Kommune Byfond bygningspris for usædvanlig god arkitektur og veludført arbejde. Arkitekterne Marie Kaarøe og Jørgen Bach Aarhus har på en krompromisløs

måde virkelig gjordt Jan Christensens ide.

Jan Christensen som ejer sommerhuset ønskede at åbne byggeriet og give folk, som går forbi mulighed for at få lidt af den

samme flotte udsigt som os selv fortalte Jan Christensen til dagbladet. Samtidig ønskede han at bryde med traditionerne

og bygge et hus, som på sin egen måde kunne pege videre ud i dansk sommerhusbyggeri.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. oktober 2011: Dagbladet skriver.

22. august 2011: Dagbladet skriver.                                            

                                                 07. oktober 2011: Dagbladet skriver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling.

Den årlige ordinære generalforsamling, blev afholdt i gårdhaven, Toftum Bjerge Camping, Gl. Landevej, Toftum.

Lørdag d. 13. august 2011, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning v/ Jakob Houe

3.  Fremlæggelse af kasserens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

4.  Fastlæggelse af kontingent for næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret.

5.  Indkomne forslag. (forslag skal indsendes senest d. 1. maj)

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Efter tur afgår.

    Bruno Grønborg             (modtager genvalg)

 

    Aksel Ho Andersen         (modtager ikke genvalg)

 

    Hanne Zeuthen              (modtager ikke genvalg)

7.  Valg af 2 suppleanter.

    Karin Simonsen             (modtager genvalg)         

 

    Knud Erik Hvidbjerg       (modtager genvalg)         

 

8.  Valg af 1 revisor.

     Efter tur afgår.

    Verner Thomasen           (modtager genvalg)         

 

9.  Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af sekretær Aksel Ho Andersen.

Der var fremmødt 83 husstande til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

Fomand                              Jakob Houe

Kasser                                Asker Pedersen

Sekretær                            Aksel Ho Andersen

Bestyrelsesmedlem              Bruno Grønborg

Bestyrelsesmedlem              Hanne Zeuthen

1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Kristensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

    Valg af 2 stemme tæller.

    Bestyrelsen foreslog Inger Madsen og Grethe Bojsen.

    De blev begge valgt.

2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning.

 
 

Der var følgende spørgsmål til formandens beretning.

  Grundejer? mener at vejene i Toftum er i en dårlig stand. Det var underligt at vejene blev ordnet lige op til

  generalforsamlingen. Vejene bør holdes bedre fremover.

  Svar. Bestyrelsen tager meldingen til efterretning.

  Grundejer! mener at vejene er ok, og der var stor ros til Bruno fra grundejerens side.

  Svar. Bestyrelsen tager meldingen til efterretning.

  Grundejer? roste vores hjemmeside, som var rigtig god. Dog manglede han grundejerforeningens regnskab.

  Svar. Regnskabet medtages på hjemmesiden når det er godkendt. Hvis medlemmerne har problemer med at finde

  rundt på hjemmesiden kan Bruno kontaktes.

  Grundejer? kan ikke forstå hvordan bilerne kan komme igennem de nye vejchikaner på Gl. Landevej.

  Svar. Der er taget afsæt i renovations bilen og den har ingen problemer med at komme igennem.

  Grundejer! oplyser at der kan også køres via Solbjergvej til Gl. Studevej og Skråningen.

Formandens beretning blev godkendt med a'plaus.

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab.

    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets overskud blev 84 kkr. Hvilket er meget tilfredsstillende for bestyrelsen.

    Der var ingen spørgsmål til kassereren.

  Kassererens revideret regnskab blev godkendt med a'plaus.

4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500kr / år.

    Dette blev vedtaget.

5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Ingen indkomne forslag.

6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

    Følgende blev valgt til bestyrelsen

    Bruno Grønborg, genvalg

    Karin Simonsen, nyvalg

    Knud Erik Hvidberg, nyvalg

7. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    Følgende blev valgt som suppleanter

    1. supp.    Krestian Lynggård

    2. supp.    Knud Bak

8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    Følgende blev valgt som revisor

    Verner Thomasen

9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    Følgende blev valgt som revisorsuppleant.

    Inga Kalhøj

10. punkt på dagsordenen

      Eventuelt.

Jakob Houe har fået en henvendelse fra en borger fra Humlum, vedrørende Pejsegården og Købmanden på Toppen.

Hvad skal der ske med området. Gode ideer efterlyses.

Grundejer?  hvem betaler for chikanerne på Gl. Landevej.

Svar. Det gør grundejerforeningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Hermed var generalforsamlingen slut.

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter generalforsamlingen afholdtes der grundejerfrokost hvor 96 deltager som have en hyggelig eftermiddag.

Se galleri

04. juli 2011: Dagbladet skriver.

26.juli 2011: Dagbladet skriver.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

23. juni 2011: Dagbladet skriver.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. juni 2011.

Renovation klager over at der mange steder i området ikke er sørget for beskæring af træer og buske. De får revet spejle

af bilen og mange ridser i lakken, så kik venligst efter om din beplantnig overholder reglerne for beplantning til vej og sti.

"se evt. skemaet under beskæring", som anviser at der 1 m. fra vej skal være en fri højde på 4 m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. juni 2011.

Tak til de 99,9 % af grundejerne som i år har kørt grene til flisning og levet op til reglerne.

Der skal dog rettes en speciel tak til de grundejer som har afleveret trærødder m.m. og grundejeren i den brunlige pickup,

som kørte grene op på pladsen lørdag aften kl. 21,30 efter at der var blevet fliset. Det kostede Grundejerforeningen

kr. 1.700 i ekstra oprydning.


15. juni 2011: Dagbladet skriver.                                                  17. juni 2011: Dagbladet skriver.

06. juni 2011: Dagbladet skriver.

14. juni 2011: Dagbladet skriver.

24. maj 2011: Dagbladet skriver.

03. juni 2011: Dagbladet skriver.

30. maj 2011: Dagbladet skriver.

16. april 2011: Dagbladet skriver.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. april 2011: Dagbladet skriver.

09. marts 2011: Dagbladet skriver                                                

11. april 2011: Dagbladet skriver.

23. april 2011: Dagbladet skriver.

26. april 2011: Dagbladet skriver.

 

                                                 25. februar 2011: Dagbladet skriver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. februar 2011: Dagbladet skriver.

09. februar 2011: Dagbladet skriver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. januar 2011: Dagbladet skriver.

Lokalplan udsat:

Byrådet skulle på sit møde tirsdag aften efter planen have endeligt vedtaget en lokalplan for sommerhusområdet i

Toftum Bjerge. Men punktet blev udsat til en senere behandling i byrådet.

Ønsket om at udsætte punktet er et ønske fra samtlige fem partier, forklarede borgmester Niels Viggo Lynghøj. (S)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. januar 2011: Dagbladet skriver.

Klar med plan for Toftum:

Teknik- og Miljøudvalget i Struer Kommune er klar til at fremlægge den endelige lokalplan for sommerhusområdet i

Toftum Bjerge for byrådet. Lokalplanen skal lægge rammerne for hele sommerhusområdet, hvor byggeriet tidligere

har været reguleret af flere forskellige deklarationer, vedtægter og planer.

Struer Kommune ønsker med den nye lokalplan at skabe sammenhæng og sikre, at områdets kvaliteter som

sommerhusområde ikke går tabt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. januar 2011.

NVR har klaget over manglende husnumre nogle steder, så kontroller venligst om dit nr. er synligt. Se vedtægterne § 3.