2019

Set & sket 2019 

Dagbladet skriver 01.07

Dagbladet 24.07.2019

Struer dagblad 10.11.2019

Dagbladet 27.11.2019