Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
2020 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2020

Set & sket 2022

Dagbladet skriver 11.04

Orientering fra bestyrelsesmødet d. 18. april til grundejerne i Toftum.

Den megen regn henover vinter halvåret har desværre budt på nogle udfordringer vedr. oversvømmelser og vej ødelæggelse af i særdeleshed Barsidalvej. Bestyrelsen har derfor besluttet vi vil ansøge Struer Kommune om tilladelse til, at nedgrave en drænslange på strækningen fra Barsidalvej 27 på sydsiden og til Rødevej og videre ud i vådområdet. Et sådan drænslange vil også kunne afhjælpe de store problemer med kildeudspringet ved nr. 8/10. Bestyrelsen vurderer at vi nok vil se flere længerevarende regnperioder fremover.

Bestyrelsen har desværre konstateret, at der er bygget en ulovlig jordvold på det frie areal ved Plantagevej 30 og Tyttebærvej, volden er placeret på sti arealet.

Vi har bedt Entreprenøren som har bygget volden om at fjerne den, så stien kan opretholdes imellem Tyttebærvej og Plantagevej.

Vi har fået henvendelse om en sti på ca. 1-1,5m bredde som går fra Gl. Studevej til skrænten, imellem nr. 27 og 29. Der er taget kontakt til ejerne af stien vedr. mulighed for at rydde op og genåbnet stien.

I disse Corona tider har vi ikke mulighed for p.t. at kan tage stilling til om Sct. Hans bliver aflyst, eller vi bliver nødt til at udsætte Generalforsamlingen til september. Meddelelse herom udsendes senere.

04.05.2020

Der er lavet en venskabelig aftale med Entreprenøren om fjernelse af ulovlig bygget jordvold og området reetableret

med græs såning inden d. 1. juni.

Dagbladet skriver d. 8. sept. 2020.