Generalforsamling Lørdag den 17. august 2024, klokken 10.00 – 12.00 i Toftum Hallen. Der er efterfølgende traktement, klokken 12.30 – 1400 i Golfcaféen, Humlum.
2018 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2018

Set & sket 2018 

Dagbladet skriver 31.01.2018

Dagbladet skriver 30.04.2018

Dagbladet skriver 30.05.2018

Dagbladet skriver efterstående artikler 06.06.2018

70 års jubilæumet d. 7. juli.

Formanden bød på Grundejerforeningens vegne alle velkommen, jeg håber vi kan hygge os lidt sammen med nogle sange, øl, vand og vin som kan afhentes ved bordet. Skal vi lægge ud med Limfjords sangen.

Herefter blev der fortalt om vandets gang i Toftum.

Jeg vil fortælle lidt om de i gemmerne arkiverede omtale af vand forholdene her i Toftum. Jeg kan desværre ikke se længere tilbage end til 1948, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling for Toftum Bjerge Vandværk I/S, det fremstår ingen steder hvor mange interessenter der var, men det blev vedtaget at der skulle betales kr. 700 i indskud så der var en kapital at arbejde med.

Vandet blev indvundet fra kilden i skrænten og hævet op med hæverter til opfyldning af ressouevare, som er den store betonklods som ligger for enden af Skovvej. Herfra pumpes vandet igennem nedlagte aspets rør, (dog uden aspets) disse rør havde en diameter på 5 cm og længderne var 2 m, så der blev brugt mange rør. Der blev brugt både runde og firkantede rør, den manglende aspest gjorde rørene skrøbelige og sårbar overfor trærødder og anden form for påvirkning, derfor var der mange brud.

1959 Her ses for første gang at der er en grundejerforening, med navnet. Toftum Bjerge’s – Hus & grundejerforening.

1960 Humlum Resen sogneråd kræver for at give byggetilladelse, at man er medlem af grundejerforeningen.

,

1963 Miljømyndighederne kræver ny vandindvinding, den eksisterende er ikke brugbar mere på grund af septitanke og sivebrøndene . Ligeledes stoppes der for nye byggetilladelser & etablering af sivebrønde indtil vand problemet er løst. Tilladelse til brug af eksisterende sivebrønde tilbagekaldes med virkning fra d. 30. sept. 1964. Såfrem man ikke finder en løsning på ny vandforsyning, kræves området kloakeret og septitanke & sivebrønde nedlagt. De etablerede sivebrønde skal der indsende tegninger m.m af for evt. godkendelse.

1964 Der skal vælges om der skal bygges nyt vandværk, eller om sivebrøndene skal nedlægges.

Det kræves at der skal laves ny boring mindst 300 m fra sommerhusområdet, alle private vandforsyninger, fælles vandværk, boringer og private brønde skal fjernes, Byggeri vil så igen blive tilladt.

Det vil koste kr. 87.000 at lave en nye boring, en tilslutning til Humlum Vandværk vil koste kr. 92.000, der er af hver aftager indbetalt kr. 600 i tilslutningsafgift, dette beløb hæves til kr. 900, nye bruger skal betale kr. 900, som kan betales med kr. 300 straks og resten over 3 år.

Der forhandles med Humlum Vandværk om levering af vand til ny rentvandsbeholder. 8000 m3 kr. 4000 og 18 øre pr. m’3 herudover.

1964 Grundejerforeningen bliver en del af Vandværks foreningen.

1965 Humlum Vandværk finder en guldåre i 41m dybde og har nu 3 boringer at hente vand fra.

1965 Der bliver indgået endelig aftale med Humlum Vandværk om fremtidig levering, til de i 1964 forhandlede priser, derved kan undgås en dyr kloakering af området.

1965 Der bygges ny Pumpehus på Røde Vej med en vandbeholder på 30 m’3, oprindelig planlagt til 60 m’3, pengene rakte ikke til mere. Herfra skal vandet pumpes ud til de ca 150 tilsluttede huse. Der er etableret en forsynings linie fra Humlum Vandværk.

Som står klar til brug ca 1.juli.

Der udstedes igen Byggetilladelser.

1967 Der rejses krav om rensningsanlæg for Humlum & Toftum

1968 Kloakering plan præsenteres.

1969 Prisen hæves til 30 øre pr m’3 og 50 kr i fast afg.

1970 Godkendelse af Rensningsanlæg for Humlum & Toftum.

1970 Godkendelse for byggeri af Skovly Camping.

1971 Toftum Camping nedlægges. Camping Pladsen og Pejsegården ejes af Rokkjær, der er herefter ikke mere behov for afhentning af vand hos de tilliggende sommerhuse, de havde pligt til at have vandhane eller pumpe til brug for campisterne, denne klausul hænger dog stadig på nogle af husene.

Campister henvises herefter til den nye Skovly Camping.

1973 Jeppes Led og parkeringsarealet tages i brug.

1975 Staten overtager resten af det fredede område. (Tidligere campingplads).

1977 Vandforbruget er nu oppe på 37.000 m’3

1980 Thagårds Plantage, 5 nye bruger er nu også til sluttet vandforsyningen, En af grundejerne var dog ikke glad for at skille sig af med sin pumpe, som han fortalte var special fremstillet til ham med initialerne LP for Laust Pedersen.

1982 Ny aftale om pris 75 øre 10.000 m’3 derudover 65 øre og leveringen hæves fra 16 m’3 til 26 m’3 pr. time.

1983 Der gives afslag på ansøgning om en udvidelse vandressuvaren til 60 m’3 derfor bliver pumperne udskiftet til større pumper.

1986 Eternitrørerne på Fyrrevej/Slugten udskiftes.

1989 Tilslutningsafgiften forhøjes til kr. 3.000

1994 Krav om nedlæggelse af overflødige private brønde.

1994 Der vedtages ved lov at der skal betales 1 kr. + moms pr. m’3 i grønne afgifter, stigende med 1 kr. pr år i 5 år. Altså indtil 1998.

1995 Vandmåler installeres, hvilket får stor betydning for vandafledningsbidraget som beregnes ud fra et forbrug på 170 m’3 svarende til 1.200 kr. årligt, ved et forbrug på 55 m’3 bliver dette beløb kun 380 kr. årligt.

1996 Tilslutningsafgift sættes op til kr. 5.000 + moms

1996 Fast afgift bliver sat til 200 + forbrug 2,50 pr. m’3

1997 Udskiftes eternitrørene på Gl. Studevej fra Pejsen, Skovbrynet, Skovvej & Kærvej.

1998 Administrationen er nu blevet så stor at det vil blive nødvendigt at ansætte ½ tids kontor medhjælper, derfor tages kontagt til Humlum Vandværk om de vil overtage Pumpehuset. Humlum Vandværk tilbyder overtagelse af Pumpehuset til o kr. Fast afgift sættes herefter til kr. 300 + 2,50 pr. m’3. Tilslutningsafgiften sættes til kr. 10.000.

1998 Det bliver besluttet på generalforsamlingen at overdrage Pumpehuset til Humlum Vandværk pr. 1. januar 1999. Boet opgøres herefter og hovedparten af kapitalen udbetales til forbrugerne, rest beløb 3.754 overføres til grundejerforeningen.

1999 De sidste eternitrør skiftes, Kildevej 19.

2017 Vandforbrug 11.150 m’3, imod 37.000 m’3 i 1977, noget der vidner om stort vandspild i de gamle eternitrør.

2018 Den før omtalte pumpe installeret hos Laust Pedersen med initialerne LP, står for Lem Pumpefabrik.

Røverstuen. (dalen med det lille galleri)

Historien fortæller at i gamle dage gik vejen fra Oddesund ned over markerne til Rødevej og  fortsatte til Resen og bagom Kilen til Struer. Denne vej var meget usikker fordi der skete mange røveriske overfald af lokale banditter, som holdt til i bakkerne. Sikkert er det at i Toftum Bjerge findes en dal, der bærer navnet Røverstuen. Så kan man tro på hvad man vil om historien. Som findes på vores hjemmeside under set & sket uden årgang.

Der var mødt ca. 70 grundejere op til denne hyggelige eftermiddag med fælles sang til musik af Jørn Andreassen, vi måtte desværre  konkurrerer med VM fodbold og start Tour de France i fjernsynet.

Formanden takkede for det fine fremmøde og vi sluttede af med at synge (Livet er så let at leve).

Måneformørkelse 28.07.2018

Dagbladet 20.06

Dagbladet 16.11

Dagbladet 19.11

    Dagbladet 07.12