Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
2015 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2015

Set & Sket 2015

19.03.2015: Privat orientering.

For god ordens skyld vil vi lige informere dig om, at vi har haft indbrud i sommerhuset, Klintevej 1, den 11. marts.  Politiet har optaget rapport.  Både politi og tømrer kom i løbet af kort tid, men da min mand senere gik en tur rundt på grunden, opdagede han en åben dør + et åbent vindue i et andet sommerhus.

Han kontaktede politiet igen, og hvad der så er sket derefter, ved vi ikke noget om.

Vi håber, det var en enlig svale, for selv om der kun blev stjålet ganske lidt, er det jo en ret ubehagelig oplevelse.

Venlig hilsen

Mette Knudsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.03.2015: Dagbladet skriver.

Præcist tidspunkt for indbrud.

Toftum Bjerge: I mange tilfælde er det svært at få et nøjagtigt tidspunkt eller dag for indbrud i fritidshus. Men på Klintevej i Toftum Bjerge blev der begået indbrud præcist klokken 02.48 natten mellem tirsdag og onsdag. En varmepumpe blev nemlig afbrudt i forbindelse med indbruddet og dermed blev der automatisk sendt en besked til husejerne. Det forhindrede nu ikke indbruddet, der foregik ved et vindue blev brækket op og gerningsmanden stak af med en boremaskine af mærket Bosch og en håndstøvsuger. Det oplyser Midt-og Vestjyllands Politi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campingpladsen har orienteret os om at de holder efterstående aktiviteter.

Bagagerumsmarked d. 11. juli, har du noget du ønsker solgt, så reserver plads hos Gitte. Boldbanen er stillet til rådighed for arrangementet.

Hver lørdag i sommerferien Livemusik på terrassen kl. 20 - 23.

Støt op om diverse arrangementer, det være sig fester, ølsmagning, bål, musikarrangementer, markeder og hvad de eller

finder på. Gå ind under links og se deres kalender, her kan du også se hvad de tilbyder som fredagsmenu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slutstatus over Tvangsauktionen Solbjergvej 26

Handelsbanken har valgt at de ikke ønsker en auktion 2, og solgt til højeste bud på første auktion.

Jeg takker for støtten og returnerer de indbetalte beløb.

Mvh

Bruno Grønborg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status over tvangsauktionen Solbjergvej 26.

Søren som har Pejsegrunden fik hammerslag på ejendommen med et bud på 415.000 + omkostninger i alt ca 480.000 i første runde. Der bliver en ny auktion i starten af februar, så må vi jo se hvad der eventuelt yderligere kommer af tilbud. Jeg kender

ikke Sørens planer med købet, men det åbner op for at der kan bygges 4-5 sommerhuse på området ved en samlet udstykning i paraceller. Hvor lang tid vil et sådan byggeri tage.

Jeg takker for alle de mange positive tilkendegivelser for mit forsøg på at få penge i kassen til købet, men der var nok nogle der syntes det var for usikkert at gå ind i projektet og regnede med at deres indbetaling var tabt, hvilket naturligvis ikke ville være tilfældet, indbetalingerne ville blot står i en grund eller i banken.

Jeg fik på auktionsdagen telefonisk bekræftelse fra Struer Kommune på de ville nedrive ejendommen kvit og frit, hvorefter den

kan  henligge som grønt område indtil vi får nedsat et udvalg til at ansøge diverse fonde om midler til at indrette pladsen som

vi gerne ville have den, disse fondsmidler kunne nemt blive så store, at alle ville kunne få deres penge tilbage i løbet af 2-3 år.

Vi kan anstædigvis ikke søge fonde om midler til et projekt inden vi har området. Der blev stillet spørgsmål om vedligeholdelse omkostninger af området. Der kan søges fritagelse for ejendomsskat når grunden er udlagt som grønt område, ligeledes kan græsslåning m.m komme ind under Grundejerforenings §2, vedligehold af område.

Jeg rettede også henvendelse til Humlum Borgerforening om projektet, men de har ikke svaret igen. Projektet skulle heller ikke være til sene for Campingpladsen, som bestyrelsen bakker op om ved afholdelse af vores årlige generalforsamling, annoncering

ved dirkete mail, samt opslag på hjemmesiden af kendte arrangementer de afholder.

Jeg har sendt pengene retur til de som i første omgang har indbetalt og oplyst et kontonr.

Jeg vil stadig mene at projektet er et aktiv for området og derfor med til at gøre det mere atraktiv at købe sommerhus i Toftum.

Selv om det er opad bakke vil jeg dog stadig forsøge at erhverve grunden på 2. auktionen, men det kræver vi står sammen og

låner investeringsforeningen midler til købet, der skal bruges en arbejdskapital på 3/4 til 1 million kr.

Så har du 1.000 til 20.000 eller mere du kan undvære i en periode, så indbetal dem på.

kt. 7602-1445341, Vestjysk Bank, mærket med sommerhus adresse, samt kt. nr. inden d. 31. januar.

Kan handelen ikke gennemføres returneres beløbet fuldt ud.

Med venlig hilsen

Bruno Grønborg

Formand

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er det nu du har muligheden for at deltage i købet af Købmandsbutikken, som kommer på tvangsauktion d. 8. januar.

Bestyrelsen opfordre alle til at indbetale kr. 10.000 på en konto som er oprettet og cvr. rigistreret i navnet Toftum Bjerge Invest.

Formålet med købet er at omdanne området til grønt område m.m. Samtidig ønsker vi ikke flere tvivlsomme investorer på dette atraktive sted. Ved at deltage er du medbestemmende over områdets fremtidig brug.

Ønsker du nærmere oplysninger kan du/I henvende jer enten pr. tlf 21 44 01 27 eller ved mail til formanden for grundejerforeningen, her kan du også få et konto nr. til din venlige indbetaling.

Bliver projektet ikke til noget får du hele dit indskud refunderet.

Med venlig hilsen

Bruno Grønborg

Formand

Dagbladet skriver 01.11.2015.

Dagbladet skriver 02.12.2015

 Dagbladet skriver 17.03.2015

 

Dagbladet skriver 26.02.2015

 

Status badebro.


Bestyrelsen blev på generalforsamlingen 2014 indirekte bedt om at der blev opstillet en badebro.
Bestyrelsen har derfor ved møder og mails med diverse leverandører fået tilbud hjem. Ligeledes er der indhentet forhånds tilsagn hos Kommunen og Naturstyrelsen, begge instanser har været positive, men har dog tilkendegivet at en badebro opstillet i mod vest ikke er hensigt mæssigt på grund af vejr forholdene.
Efter at have været i vandet og målt vanddybden er dybden ikke mere end ca. 1 m, 20 m fra vandkanten, herefter bliver vandet lavere igen, en sådan vand dybde er ikke optimal for etablering af badebro.
For etablering af bade bro kræves det at der nedsættes et brolaug, som kan forestå opsætning ca. 1. juni og nedtagning igen ca. 1. september.
Brolauget skal bestå af 8-10 personer, der skal føres et ugentligt tilsyn af 2 personer, som fører logbog hvori der skal kvitteres for at broen er synet for evt. skader, (forsikringskrav).
Tilbudspriser 2015.
Modulbro flot bro ca. 25 * 1,5 m kr. 85.000 incl. Vejledning under opsætning.
Flexbro, stillads lignende lamineret træ ca. 25 * 1.32 kr. 60.000 + montering kr. 30.000
Nbc marina tilbud afventes kr. 110.400 + det løse.
Codan ansvarsforsikring ca. 1.500 pr. år oplyst telefonisk.
Alternativt kan der laves en tømmerflåde med skridsikkert filt tæppe, som kan fastgøres hen over stenene i vandkanten, en sådan flåde kan bygges for under 10.000. En anden mulighed er indkøb af badesko til alle som vil bade.
Se efterstående fra Kommunen, samt Naturstyrelsen.


Tak for en god snak i fredags.
Her er lige en kort opsummering på hvad vi snakkede om:
Jeg fortalte om forsikring, men da det er en længere historie med mange detaljer kan I kontakte mig igen hvis I skal have detaljerne med.
Kort fortalt er det folks egen fritidsforsikring der dækker for uheld der ikke kan tilskrives fejl og mangler på broen. Fejl og mangler kan undgås ved at få et godkendt firma til at levere broen og derefter tilse broen jævnligt.
Bremdal Badebro:
Bremdal Strand er ejet af Struer Kommune. Sammen med Øster Strand er det de to eneste kommunalt ejede Badestrande i Struer kommune.
Faciliteterne på Bremdal Strand har altid været ejet og vedligeholdt af Struer Kommune. Herunder også Badebroen, hvilket er det eneste sted i Struer kommune hvor Struer Kommune vedligeholder badebro.
Bremdal Borger og Grundejerforening samlede sidste år over 1 mil. kr. sammen til udvidelse af badebroen, og Struer Kommune indvilgede i at fortsætte med at sætte broen op.
Stranden i Toftum ejes af Skov og Naturstyrelsen. Struer Kommune har ikke tidligere anlagt eller vedligeholdt publikumsfaciliteter på Private Strande eller på Naturstyrelsens strande.
Hvorvidt Struer Kommune ønsker at indgå i et samarbejde om etablering og vedligeholdelse af badebro er et politisk spørgsmål. Et ønske skal derfor rettes til Struer Kommunes Teknik og Miljøudvalg.
Driftsudgifter til efterfølgende år behandles på møde i maj måned og ønsker der medfører driftsudgifter skal derfor indgå til kommunen medio april.
Ring eller mail endelig hvis I har flere spørgsmål.
VENLIG HILSEN FLEMMING JØRGENSEN SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR DIREKTE: 96

Hej Bruno Grønborg
Vi har diskuteret principperne omkring opsætning af en badebro i et naturområde.
Som udgangspunkt er vi indstillede på at give grundejerforeningen lov til at opsætte en badebro på Naturstyrelsens areal.
En badebro kræver ikke dispensation fra strand- og kystbeskyttelseslinien når den er ”almindelig” og ikke skal anvendes til andre formål end badebro og bådeforankring.
Som grundejer siger vi ok, under den forudsætning, at grundejerforeningen:
· Indhenter alle myndighedstilladelser hos kommunen
· er ansvarlig for konstruktionen (tegninger, materialer og farver skal godkendes af NST inden opsætning)
· er ansvarlig for den sikkerhedsmæssige konstruktion
· er ansvarlig for, at badebroen til enhver tid er i sikkerhedsmæssig stand
· at badebroen tages op om vinteren og må ikke oplagres på stranden eller på andre NST naturarealer, med mindre vi kan finde et diskret sted
· at samtlige pæle og andre byggematerialer materialer fjernes helt fra området, hvis badebroen nedtages permanent
Hvis grundejerforeningen beslutter at opføre badebroen, vil vi gerne være med til at bestemme placering og udformning. Desuden kan vi til den tid lave en samarbejdsaftale, hvor vilkårene beskrives nøjere. Vi ser frem til at blive orienteret om beslutningsprocessen.
God fornøjelse
Med venlig hilsen Christian Hollesen Skovfoged Vestjylland Dir tlf.: (+45) 72 54 36 60

 

 Dagbladet skriver 09.03.2015

Dagbladet skriver 17.01.2015

Dagbladet skriver 09.02.2015