Generalforsamling Lørdag den 17. august 2024, klokken 10.00 – 12.00 i Toftum Hallen. Der er efterfølgende traktement, klokken 12.30 – 1400 i Golfcaféen, Humlum.
2013 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2013

Set & sket 2013 
 

19.12.2013. Dagbladet skriver.

En forelskelse til ti millioner kroner

Gl. Studevej 9 er kommet på top ti listen over de dyreste sommerhuse i 2013

Sommerhuset er solgt en en pris af 10 mill. og er dermed Danmarks 3. dyreste sommerhus i 2013.

 

06.12.2013. Dagbladet skriver.

Toftum Bjerge undgik ikke besøg af stormen Bodil, et besøg med store skader til følge. Se nogle af skaderne i galleriet.

 

23.08.2013:

Så har der desværre været indbrud igen, i mellem d. 21. & 23. august, denne gang i sommerhus på Gl. Landevej.

I samme periode er der set en rødlig Audi med udenlandske plader på Plantagevej, der var 2 personer i bilen som havde

travlt ved nr. 59 med at fotograferer og undesøge huset udefra. Observationen er blevet meldt til Politiet som også har fået

nr. på bilen.

----------------------------------------

09.08.2013:

Tv optagelse: BBC-Entertainment & BBC-lifestyles har været i området og lavet optagelser på Ausumgård, Toftum Bjerge

og Venø. Optagelserne som drejede sig om tilberedning af menuer af lokale råvarer. Værten på programmet Tareq Taylor

var i Toftum og paraglide som et indslag i programmet og for at reklamerer for Toftum Bjerge som et atraktiv turist område.

Madprogrammet sendes i 114 lande med 80 mill. seer i foråret 2014.

 

09.08.2013:

Paraglider:  Politiet har endnu en gang modtaget en klage fra en sommerhusejer, der føler sig genert af lavt svævende paraglidere. Politiet har gentaget over for vedkommende, at lavthængende paraglidere ikke er omfattet af politivedtægterne,

og at det dermed ikke er en politisag. Det henhører under Trafikstyrelsen og Center for Luftfart. Så politiet har sendt sagen

videre til dem.

 

15.07.2013:

Kunstudstilling: Kunstnerne Anne Bjerre, Ruth Nielsen og Jens Stobberup fejrede 10 års jubilæum for åbningen af

Danmarks mindste galleri. Jubilæet som starte fredag d. 12. juli kl. 17, hvor Sigfred Pedersen sang om stedet blev sunget. Teksten kan ses på den af Jens Stobberup opsatte granitbænk ved Røverstuen. Der var 100 - 150 deltager som trodsede det blæsende vejr og så meget flot kunst. (se galleri).

 

Fernisering.

12.-14. juli er der loppemarked og kunsthåndværk på boldbanen, samtidig holder ”Toftum kunstnerne” (Anna Bjerre,

Ruth Nielsen og Stopperub) fernisering d. 12. juli kl. 17.00 med taler og musik ved ”Danmarks mindste galleri” og

skrænterne omkring.  Campingpladsen tilbyder noget kræmmermad hele weekenden, så uanset hvornår man kommer har mulighed for at få noget at spise.

Er der nogen der har lyst til en stand er de velkomne til at kontakte Gitte på Campingpladsen.

 

07.07.2013:

Hærværk.

Lerkrukke smidt igennem vinduet på Solbjergvej 26.

06.07.2013:

Paraglider på afveje.

Politiet stoppede udenlandske paraglider, som var kommet ind over forbudt område. De beklagede overflyvningen.

Lokale paraglider som var tilstede indskærpede reglerne for deres udenlandske kolleger.

 

27.06.2013:

Lokalplan.

Inden du foretager lægning af fliser i indkørsel ønsker ny stakit m.m så tjek lige lokalplanen inden du kommer til at gøre

noget forkert. Der er link til lokalplanen under links.

27.06.2013:

Paraglider.

Grundejer på Gl. Studevej indgiver politianmeldelse over paragliders chikane flyvning over hans terrasse.

25.06.2013:

Sct. Hans.

Sct. Hans var en meget fin aften dog med en kraftig blæst fra syd, ca 400 pers. deltog og hørte en båltale med megen

humor om hekse og trolde i hver en landsby, fortalt af Valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro. Bestyrelsen

takker for det store fremmøde.

01.05.2013: Oddesundbroen 75 års jubilæum.

Oddesundbroen holder stor jubilæumsfest d. 9. maj, med underholdning af Skuespiller Karl Bille, Trine Jepsen. Der

uropføres Brosymfoni med deltagelse af ovenfor nævnte, derudover deltager der skibe, veteranbiler, Nimbusmotorcykler,

ca 20 danse, samt et 30 mands orkester. Gå ind  www.struer.dk  og se programmet. Eller kontakt Struer Turistkontor.

 

16.04.2013: Oddesundbroen.

 

Oddesundbroen fejrer 75 års jubilæum i år. Jubilæumet starter op med en travetur d. 20 april kl. 14.15. Der startes ved

Odby Kirke og turen går med den gl. landevej til Oddesund en strækning på ca 4. km. Der arrangeres også Broløb med

start ved Struer Museum og afslutning ved Oddesundbroen. Begge ture er flotte natur oplevelser.

Tekniske arr. er Ak kilen, Struer Museum, Thyholm løbeklub, Bremdal løbeklub, Projekt Sundhedscenter Thyholm og

Det lokale trivselsråd.

Forhør nærmere om arrangenementet hos en af ovenstående foreninger.

----------------------------------------

16.04.2013: Galleri.

 

Galleriet som er Danmarks mindste er nu igen åben. Udstillerne i år er Ruth Nielsen, Jens Stobberup og Anna Bjerre, som gerne vil kontaktes hvis der er sket noget med galleriet.

 

----------------------------------------

06.04.2013: Anmodning/Advarsel.

 

Der er blevet konstateret en større aktivitet af Østeuropæiske biler i området Humlum, Toftum m.m.

Politiet opfordre derfor til at i giver dem besked på 114 hvis i ser køretøjer fra Østeuropædiske lande i området.

----------------------------------------

06.04.2013: Hjertestarter.

 

Golfklubben & Campingpladsen har nu fået etableret hjertestarter med støtte fra Tryg Fonden, er også disponibel for sommerhusejerne hvis uheld er ude.

 

Campingpladsen har udvidet deres Cafe til det dobbelte, se fredagsmenu og aktiviteter på campingpladsen under links.

----------------------------------------

 

Pressemeddelse vedrørende husmår se diverse.

 

Generalforsamling.

 

 

Den årlige ordinære generalforsamling, blev afholdt lørdag d. 10. august 2013 kl. 10.00,

Toftum Bjerge Camping, Gl. Landevej, Toftum.

 

Med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.

 

2.  Formandens beretning v/ Bruno Grønborg

 

3.  Fremlæggelse af kasserens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

 

4.  Fastlæggelse af kontingent for næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret.

 

5.  Indkomne forslag. (forslag skal indsendes senest d. 1. maj)

     1. Nye vedtægter

     2. Salg af jord

     3. Honorering hjemmeside

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Efter tur afgår.

                     

            Bruno Grønborg                                            (modtager genvalg)

            Knud Erik Hvidberg                                       (modtager genvalg)

            Karin Simonsen                                            (modtager genvalg)

           

7.  Valg af 2 suppleanter.         

 

8.  Valg af 1 revisor.

     Efter tur afgår.

 

            Verner Thomasen                                         (modtager genvalg)

 

9.  Valg af 1 revisorsuppleant.

     Efter tur afgår.

 

             Inga Kalhøj                                                  (modtager genvalg)       

     

10. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen

----------------------------------------

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 10. august 2013. 

Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.

Der var fremmødt 75 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 61 personer til frokost.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

   Formand: Bruno Grønborg

   Kasserer: Asker Pedersen

   Sekretær: Karin Birch Simonsen

   Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Hvidbjerg

   Bestyrelsesmedlem: Jakob Houe

1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

    Valg af 2 stemmetællere.

    Bestyrelsen foreslog Inger Madsen og Grethe Boysen. De blev begge valgt.

2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning

BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

LØRDAG D. 10. AUGUST 2013, KL. 10.00.

Jeg vil hermed gerne forsøge at redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt møde med Dansk Paraglider Forbund sammen med lokalafdelingen for Parafun. Ligeledes er der afholdt møder med grundejere ofte på de enkelte lokaliteter, når der er drøftet vedligeholdelse af veje, stier og beskæring.

FLIS: Der var problemer med en defekt flis maskine i efteråret. Reparationen tog så lang tid, at vi udsatte flisningen til foråret 2013. Spørgsmålet kan være om det ikke er nok med flisning en gang om året efter påsker, så har man hele perioden fra 1. oktober til ca. 15 april til at køre grene væk. Perioderne for aflevering af grenaffald vil blive meddelt på vores hjemmeside.

Vi har haft henvendelse fra en grundejer som ønsker, at beplantning skal ned i 3 m højde, bestyrelsen mener dog det er mere relevant med 6 til 8 meter. Husk træer som er gået ud eller er vissen i toppen må gerne fjernes, alene det vil pynte på området. Ligeledes gøres opmærksom på at beplantningen skal være klippet og adgangsforholdene skal være i orden så renovations bilen m.m. frit kan passere.

Bestyrelsen er gerne behjælpelig hvis der er grundejere som har problem med for høje træer, så kan vi få entreprenøren til at fælde disse for grundejerens regning.

På grund af et stigende antal klager over chikane fra  Paraglidere, blev der indsendt en skriftlig klage til Statens Luftfartsvæsen med ønske om, at der nedlægges forbud mod flyvning over området.

Efter en rykker kom der svar fra Trafikstyrelsen, som Statens Luftfartsvæsen er underlagt.

Svaret var som følger at de sørgede for vi fik et møde med Dansk Paraglider Union, samt den lokale afdeling af Parafun.

Samtidig var svaret at det påhviler den forurettede grundejer selv at anmelde chikanen til Politiet og evt. have noget billeddokumentation til at vedlægge henvendelsen.

Der blev skrevet på vores hjemmeside, at vi ønskede tilkendegivelse af om man var for eller imod paraglidere i området.

Ud fra svarene var der 5/6 for at paragliderne skal have lov til, at dyrke deres sport på skrænterne, 1 enkelt grundejer skrev direkte til Paraglider Unionen, at vi ikke havde mandat til at indgå i nogen drøftelse med dem.

Der blev afholdt et møde alligevel i oktober, her blev vi enige om at de skulle opsætte et skilt med luftfoto af området, hvor det klart fremgik hvor de må flyve, samtidig ville Unionen tage kontakt til deres søsterforeninger i udlandet og gøre dem opmærksom på reglerne for flyvning her i området.

Der var også kontakt til lokalpolitiet som afviste henvendelsen på grund af manglende resurcer, de havde ikke mulighed for at nå herop inden paragliderne var over alle bjerge.

d. 26. juni blev jeg fejlciteret i Holstebro Dagblad, vedrørende udsendelse af brev til grundejerne omhandlende paraglider. Jeg sagde der var lagt forespørgelse for eller imod paraglider ud på vores hjemmeside, de fleste af vores 480 medlemmer har mulighed for en se beskeden. Alle som er tilmeldt mailservice fik mail om denne opdatering af hjemmesiden.

Vedr. internet i området ser bestyrelsen ikke mulighed for at bruge mange penge på dette, det vil også være teknisk forældet i løbet af få år. De som ikke kan leve uden har allerede trådløse forbindelser, som kan erhverves for kr. 29 og opefter.

Bestyrelsen indskærper at man overholder Lokalplan 301 (link på hjemmesiden) således vi undgår at få store flisepartier m.m i området, ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn.

Efter megen snak lykkedes det endelig at få Struer Kommune til at sanere Pejsegården, så nu ser området da nogenlunde ud igen.

Vandværket udskifter hvert år ca 20% af vandmålerne. Ifølge loven skal 20% af vandmålerne verificeres om året. Husk at meddele vandværket hvis du ser huller i vej el. stier, som kan ligne et ledningsbrud.

Når vi nu nævner vandværket skal der lyde en stor tak for den hjælp vi har vedr. opkrævning af vores kontingent.

Bestyrelsen har brugt mange timer på at udarbejde forslag til de nye vedtægter som er til afstemning. Vedtægterne er gennemgået af advokatfirmaet Smith Knudsen, som havde nogle enkelte rettelser, vedtægterne blev rettet til så de ikke

kommer i konflikt med Lokalplan m.m. for området. Efter udsendelsen i februar modtog vi forslag til ændring fra grundejere, som vi indarbejdede i det nye udkast, dette blev sendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vores udbyder af hjemmesiden opdaterede deres system som krævede en helt ny opsætning og genopbygning. Er der

mangler på hjemmesiden vedr. information m.m. så send en mail. Jeg vil takke for de mange positive tilkendegivelser over hjemmesiden som har ca 1000 klik om måneden, det er flot og beviser at folk har taget godt imod den.

På grund af ophavsretten er det ikke muligt at scanne avisartikler og uploade disse mere.

Jeg mangler dog stadig en tilkendegivelse om man fremadrettet ønsker indkaldelse til generalforsamlingen på mail eller post fra ca. 50% af grundejerne. Alle som er tilmeldt får automatisk en mail hver gang der er ny opdatering.

Vejdirektoratet har nu endelig bevilget 20 mil. til en cykelsti fra Humlum til Oddesund. Dato for arbejdes  iværksættelse

kendes ikke i skrivende stund.

Sluttelig tak til bestyrelsen for det store arbejde, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til alle som er med til at holde gang i vores forening, tak til Gitte og Henrik for at vi må være her.

Bruno Grønborg

Formand

    Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

                                                                                                                                                 

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (er lagt ud på Grundejerfor-eningens hjemmeside).

    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 45.442,16.

    Dette anses for tilfredsstillende.

    Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 175.410,55.

    Der var følgende spørgsmål/bemærkninger til regnskabet:

3.1. Værdi af matrikel 1z

    Stig Bech Jørgensen, Plantagevej 83 ønskede oplyst hvad værdien af matrikel nr. 1z Toftum Gårde er.

    Kassereren svarede, at værdien er 0 kr.

3.2. Overskud fra kræmmermarked.

    En grundejer ønskede oplyst hvem overskuddet fra kræmmermarkedet går til.

    Bestyrelsen svarede, at overskud går til campingpladsen, som arrangerer og forestår kræmmermarkedet.

3.3. Difference i overskud og øget bankbeholdning.

    En grundejer konstaterede, at den øgede bankbeholdning ikke svarer overens med årets overskud.

    Kassereren svarede, at der var en fejl i det udsendte regnskab, idet et tal fra 2011 havde ”sneget sig ind”. Regnskabet

    med de korrekte tal blev fordelt og vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

    Grundejeren svarede hertil, at det retvisende regnskab burde have været lagt ud på hjemmesiden forud for

    generalforsamlingen.

    Grundejeren stillede endvidere spørgsmål til revisorernes godkendelse af regnskabet, idet disse tilsyneladende har

    godkendt og underskrevet det regnskab der indeholder forkerte tal.

    Bestyrelsen svarede hertil, at det tilrettede regnskab tillige er godkendt og underskrevet af revisorerne. Kassereren

    oplyste endvidere, at regnskabet først vil blive udlagt på hjemmesiden når dette er godkendt af generalforsamlingen.

    Kassererens reviderede regnskab blev godkendt.

4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.

    Dette blev vedtaget.

    En grundejer stillede spørgsmål til den forkert opkrævede moms af vandregningen for årene 2012 og 2013.

    Vandværksbestyrelsen svarede hertil, at edb-firmaet havde lavet en fejl, og at det for meget opkrævede vil blive

    refunderet/reguleret i 2014.   

5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

5.1. Nye vedtægter:

    Udkast til nye vedtægter blev gennemgået paragraf for paragraf under anvendelse af Power Point.

    En grundejer (Gl. Studevej 5) stillede, med henvisning til lokalplanen, hvor der ikke er anført krav om medlemskab af

    en grundejerforening, spørgsmål til § 1, hvor det anføres at alle grundejere ”skal” være medlem af

    grundejerforeningen..

    Bestyrelsen svarede hertil, at det juridisk set er korrekt at de enkelte grundejere ikke kan tvinges til at være medlem

    af en grundejerforening. Men der vil i så fald skulle etableres et ejerlaug / vejlaug, som kan varetage de forpligtigelser

    der hører området til, hvad angår vedligeholdelse af veje og stier mv. Der vil således blive to parallelle foreninger

    som skal varetage en delvis fælles opgave. Dette er ikke i nogens interesse, hvorfor medlemsskab af

    grundejerforeningen bør stilles som en forudsætning ved køb/overdragelse af ejendom. Birte Mogensen,

    Gl. Studevej 5 fremførte, at bestyrelsen skal arbejde for at få Struer Kommune til at ændre Lokalplanen

    således, at medlemskab af grundejerforeningen bliver obligatorisk.

Til § 2, Foreningens formål, stillede samme grundejer forslag om at udvide formålsparagraffen, så det fremgik at

    bestyrelsen tillige skulle varetage grundejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og øvrige organisationer.

    En anden grundejer (Blåbærvej 1) mente, at det implicit ligger i sætningen ”aktivt at arbejde for …etc”. Endvidere

    fremførte han, at der har været rigeligt med tid til at komme med indvendinger og forslag til ændringer.

    Skovdammen 4 tilsluttede sig dette. Materialet blev udsendt i foråret, og det er for dårligt først at fremkomme med

    ændringsforslag på dagen for generalforsamlingen.

    Udsigten 9 mente, at der skulle være tid til at diskutere på generalforsamlingen.

    Generalforsamlingen vedtog de nye vedtægter.

5.2. Salg af jord:

    Bestyrelsen stillede forslag om, at denne bemyndiges til at arbejde videre med salg af jordstykke langs Gl. Landevej

    til campingpladsen. Anvendelse af jordstykket efterfølgende skal holdes inden for de i Lokalplan for campingpladsen

    anførte rammer. Det vil end-videre være et krav til campingpladsen, at der etableres ny P-plads.

    Verner Thomasen, Lyngvej anbefalede at bestyrelsen får det ønskede mandat.

    Kjeld Rasmussen mente at bestyrelsen skulle arbejde videre med emnet indtil næste års generalforsamlingen.

    Jørgen Andersen, Gl. Studevej ønskede oplyst hvad campingpladsen ønsker at anvende arealet til.

    Klaus Bertelsen, Gl. Studevej ønskede også oplysning om anvendelsesplaner. Han fremførte at bestyrelsen er pålagt at

    arbejde for at bevare området. Han anbefalede at man stemte imod et salg.

    Poul Erik, Blåbærvej 1 anbefalede at bestyrelsen får mandat til at sælge arealet. Han mente tillige at grundejerne

    burde have fri adgang til minigolf.

    Knud Erik Hvidberg anførte, at det er dejligt med gode initiativer fra campingpladsen, og at disse bør støttes.

    Birthe Mogensen, Gl. Studevej spurgte ind til vedligeholdelse af Gl. Landevej ved evt. salg af arealet.

    Formanden oplyste, at campingpladsen har planer om at udvide med 5 standpladser og evt. etablere minigolfbane,

    nedskære det eksisterende hegn og etablere nyt hegn ud til Gl. Landevej.

    Herefter skred generalforsamlingen til skriftlig afstemning. Resultatet var 61 stemmer for (JA), 11 imod (NEJ) og

    1 blank.

    Bestyrelsen er således bemyndiget til at arbejde videre med salg af arealet til camping-pladsen.

5.3. Honorering hjemmeside:

    Bestyrelsen stillede forslag om at anvende op til 25.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af

    hjemmesiden. Der er rigtig mange der kigger på hjemmesiden. Bare i juni 2013 har der været 1260 besøgende.

    Hjemmesiden er god som kommunikationsmiddel, og medvirker til at nedbringe udgifter-ne til porto.

    Det blev understreget, at grundejere som ikke er tilmeldt mailservice, kan tilmelde sig og fortsat få indkaldelse til

    generalforsamling pr. post. Øvrige informationer må hentes / ses via opslagsskabet.

    Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2 syntes det var en god ide. Kommunikation via hjemmeside er fremtiden. Det

    bestyrelsen stiller forslag om er et loft. Måske bliver udgiften kun 5 eller 10.000. Han anbefalede at man vedtog

    ønsket.

    Jørgen Nielsen, Gl. Studevej 11 stillede spørgsmål til hvad grundejerne har ud af dette og anbefalede et nej.

    En grundejer stillede spørgsmål til om ikke en sådan honorering er en omgåelse af vedtægterne, hvor det fremgår at

    ”bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit”.

    Punktet blev vedtaget.

 

6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

    Efter tur afgår Bruno Grønborg, Knud Erik Hvidberg og Karin Birch Simonsen (alle modtager genvalg).

    Alle blev genvalgt.

7. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    Følgende blev valgt som suppleanter:

    1. Suppleant: Ejner Kalhøj, Lyngvej 5.

    2. Suppleant: Kristian Lynggård, Barsidalvej15. 

8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    Efter tur afgår Verner Thomasen (modtager genvalg).

    Verner Thomasen blev genvalgt.

9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    Efter tur afgår Inga Kalhøj (modtager genvalg).

    Inga Kalhøj blev genvalgt.

             

10. Eventuelt

10.1. Information fra formanden

    •Der er mulighed for afhentning af storskrald op til 6 gange årligt i sommerhalvåret. Grundejere kan selv rette

    henvendelse til NVR (tlf. eller mail).

    •Der er hjertestartere på campingpladsen og på golfbanen (klubhuset). Det bliver der forhåbentligt ikke brug for.

    •Der pågår optagelse fra BBC fra Toftum bjerge og Struer området: ”Enjoy Limfjorden”. Vil blive sendt til foråret.

10.2. Paraglider

    Plantagevej 45 stillede spørgsmål til paraglidernes irriterende opførsel.

    Jakob Houe og Bruno Grønborg redegjorde for møder og drøftelser med Statens Luft-fartsvæsen og diverse paraglider

    foreninger. Paragliderne har svært ved at opføre sig ordentligt, og det bedste man kan gøre ved overtrædelser er at

    anmelde dette til politiet. Helst med dokumentation i form at foto og/eller videooptagelser. Det understreges, at det

    er den enkelte grundejer (den forurettede) der skal anmelde til politiet. Bestyrelsen kan ikke påtage sig dette. 

    Barsidalvej 15 fremførte at paragliderne var et aktiv for området.

    Gl. Studevej 33 (og flere) var meget generet af paragliderne, og det bedste der kunne ske var et total forbud mod

    paragliding i området.

    Steffen Møller, Gl. Studevej 29 fremførte at det var beklageligt at politiet ikke ville gøre noget, og at paragliderne jo

    skulle overholde sikkerhedsparagrafferne i forhold til folk på jorden.

    Birthe Mogensen syntes at formanden skulle trække udtalelse om at paragliderne har lov til at flyve over frede

    områder tilbage. Birthe Mogensen gjorde opmærksom på at grundejerne langs skrænterne ejer skrænterne og

    stranden helt ud i vandet, som derfor var privat område.

    Formanden tog oplysningen til efterretning.

    Formanden fremførte, at Trafikstyrelsen ikke ønsker at blande sig i sagen. Paragliderne må flyve som de vil inden for

    reglerne. Det på møde med Parafun aftalte om opsætning af skilte med regler og begrænsninger er stødt på

    vanskeligheder, idet Skov- og Naturstyrelsen ikke har behandlet ansøgningen endnu og givet tilladelse til opsætning

    af skilte.

    Konklusionen fra bestyrelsen side er, at diverse myndigheder glider af på at påtage sig et ansvar i denne sag. Det

    eneste man kan gøre er  – hver gang man føler sig forurettet – at anmelde til politiet. Helst med dokumentation.

    Politiet skal optage rapport, og der vil derfor efterfølgende være mulighed for at følge op på antallet af anmeldelser.

 

11. Dirigenten takkede af for god ro og orden på generalforsamlingen. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for

     indsatsen.

Hermed var generalforsamlingen slut.

    Efter generalforsamlingen havde ca 65 grundejere en fornøjelig eftermiddag med lækker mad, sang og musik.

----------------------------------------

HUMLUM   VANDVÆRK  A.m.b.a.

Vesterbrogade 33, Humlum, 7600  Struer

Bogholder Inger Madsen træffes tirsdage kl. 13 – 17 på tlf. 97 86 15 78

Tilsynsførende Egon Kristensen træffes på tlf. 30 33 62 07 eller 97 86 13 07

e-mail: kontor@humlumvand.dk  Cvr. nr. 32 58 72 08

 

 

Humlum Vandværk afholder generalforsamling på Humlum Kro onsdag, den 17. april 2013 kl. 19.30

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     Kassererens reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.     Fremlæggelse af budget.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter.

7.     Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8.     Eventuelt

Bestyrelsen

 

Hans Jensen                            Egon Kristensen                         Tage Ardal

   kasserer                                     formand                              næstformand

 

 

                       Kristian Troelsen                             Christian Stefansen

                              sekretær                                  bestyrelsesmedlem

 

 

Revisorer

 

 

                                Jørgen Christensen                Niels Heesgaard